Sektörler
Çimento

Çimento

Dünya çimento sektörü bir önceki yıl yaşanan gerilemenin ardından 2018’de dünya ekonomisindeki toparlanma ve büyümeye paralel bir seyir izlemiştir. 2017 yılında yüzde 1,5 daralan çimento üretiminin, 2018 yılında 4,15 milyar tona yükselerek yüzde 0,9 büyüme ile sonuçlanacağı öngörülmektedir.

On dokuzuncu yılında Limak Çimento’nun öne çıkan başarıları şu şekilde olmuştur:
Türkiye’nin sektörde toplam varlık büyüklüğünde birinci, kapasite sıralamasında ikinci en büyük grubu,
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) hazırladığı, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına göre tüm şirketler arasından ilk 91. sıra ve çimento sektörü ikinciliği,
Türkiye ve Afrika’da 12 çimento fabrikası, 23 hazır beton tesisi ve 1 BIMS Blok tesisi,
Son on yıla 7 adet yenileme/kapasite artışı ve 6 adet yeni yatırım projesi sığdıran, global çimento sektörünün en son yeniliklerini en etkin proje finansmanı çözümleri ile hayata geçiren tecrübeli yatırım ve finansman kadroları,
4 ayrı ülkede devam eden operasyon ve yatırımlar; iki ayrı Sahra Altı Afrika ülkesindeki en büyük Türk yatırımları,
Mozambik’in en büyük üç üreticisinden biri, yerel üretim logosu ve ürün kalite belgesi alan ilk yerel üretici, 2014-2017 yılları arasında yapılan “En İyi Sanayi Yatırımı Ödülü”,
Sahraaltı Afrika’da faaliyete geçen 2. yatırım olan Fildişi fabrikası mevcut kapasitesi ile ülkenin son dönemlerdeki en büyük yabancı sermayeli yatırımı,
Türkiye ve Sahraaltı Afrika’da istihdam edilen yetkin, genç ve dinamik kadrolar,
Uluslararası akreditasyon belgesine sahip 3 Hazır Beton Ar&Ge merkezi, üniversiteler ile işbirliği içinde ürün geliştirme alanında gerçekleştirilen projeler,
Türk çimento sektöründe ilk kez Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’nın enerji verimliliği ve temiz teknoloji fonlarıyla gerçekleştirilmiş projeler,
Türk çimento sektöründe ilk olarak devreye alınan düşük NOx emisyonlu kalsinatörlü döner fırınlar,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’deki entegre çimento fabrikaları içerisinde en düşük elektrik enerjisi tüketimi sıralamasında birincilik,
GOLD Belgesine sahip ilk entegre çimento fabrikası unvanı (2 GOLD, bir SILVER belgesi),
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile tam uyum,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca Limak Çimento Grubu olarak Türkiye’de 2018 yılında “Çevreye En Duyarlı Firma” ödülü,
Çevre, enerji, kalite, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında sahip olunan entegre yönetim sistemlerinin güncel versiyonlarına uyum,
Türk çimento sektöründe ilk olarak gerçekleştirilen SAP Hana yatırımı ile yurtiçi ve yurtdışında kurumsallaşan ve şeffaflaşan izlenebilir yapı,
 • Yurtdışında kurulu ticaret şirketi ile Asya, Afrika ve Türkiye üçgeninde büyüyen ticaret hacmi; mal swapları ile zenginleştirilen ticaret yapısı.

Türkiye, Mozambik, Fildişi Sahili ve Dubai’de operasyonları bulunan Limak Çimento, sürekli ve dengeli büyüme fırsat arayışlarını tüm coğrafyalarda sürdürmeye devam etmektedir. Bu büyüme stratejisi aynı zamanda ürün çeşitliliği ile de desteklenmektedir.

Limak Çimento, 12 çimento fabrikası, 23 hazır beton tesisi ve 1 BIMS Blok tesisi ile halihazırda 9,4 milyon ton klinker ve 17,6 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahiptir.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre 2018 yılı sonunda yaklaşık 72 milyon ton çimento satışı gerçekleşmiştir.

2018 yılında petrokok ve diğer fosil yakıt fiyatları ile döviz kurları ve enerji maliyetlerindeki artış, sektörün kârlılık oranlarını ciddi oranda olumsuz yönde etkilemiştir. Limak Çimento, gerek alternatif yakıt sistemi yatırımlarına hız vererek (fosil yakıt kullanımını azaltarak), gerekse fosil yakıt tedarik zincirindeki değişimler ile maliyetlerdeki olumsuz yansımaları minimize etmeyi hedeflemektedir.

Ülkemizde devam eden teşvik uygulamaları ile altyapı ve kentsel dönüşüm projeleri, grubun satışlarına kısmen de olsa canlılık kazandırmıştır. Diğer yandan dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı’na bağlı olarak devam eden otoyol bağlantısı ile yüksek hızlı tren projelerine sağlanan özel ürünler ile çimento ve beton ihtiyacı Limak Çimento markası tarafından tedarik edilmiştir.

Grubun 2018 yılı çimento üretimi, geçen seneye göre yüzde 7 oranında azalırken, klinker üretimi 2017 seviyesinde kalmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 2’si ihracat olarak gerçekleşmiştir. Yine 2018 yılında çimento iç satışlarda yüzde 6, çimento ihracatında yüzde 37 düşüş yaşanırken, klinker ihracatında ise 2017 rakamları korunmuştur.

Grup, hazır beton alanındaki faaliyetlerini 2018 yılında da ağırlıklı olarak franchising modeli ile artırarak sürdürmüştür. 2018 yıl sonu hazır beton satış hacmi toplamda 3,2 milyon metreküp olarak gerçekleşmiş olup; 2019 yılında 3,5 milyon metreküp satış hacmi hedeflenmektedir.

Grubun alternatif yapı malzemeleri ürün gamını genişletme çalışmaları kapsamında kurulan ve 2015 yılından beri faaliyetlerine devam etmekte olan Kilis BİMS Blok tesisinin satış hacmi, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 artmıştır.

Grubun ilk yurtdışı çimento yatırımı olan Limak Mozambik Çimento, 700.000 ton/yıl çimento üretim kapasitesi ile faaliyet göstermekte olup, “Limak Cimentos SA” adıyla markalaşmıştır. Fabrikada kurulan mevcut üretim hattı, 1.500.000 ton/yıl kapasiteye çıkarılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
 
Devreye girdiği tarihten itibaren uygulamış olduğu kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, eksiksiz mevzuat uyarlamaları ve çalışma standartları ile ülkede adından söz ettirmeyi başarmıştır. Ürün kalitesinde yakalamış olduğu başarıyı, bir önceki yıla göre artan satışlarıyla doğrulamıştır.

Mozambik’in en büyük Uluslararası Fuarı olan FACİM’de yapılan tören ile ülkede üretim, yatırım, ihracat gibi kriterlere bakılarak alanlarında en iyi şirketlere verilen ve ülkenin en prestijli ödülü olan “2014-2017 Yılları Arasında Yapılan En İyi Sanayi Yatırımı Ödülü” Limak Mozambik Çimentoya verilmiştir.

2015 yılında yatırımına başlanılan Limak Fildişi Çimento projesi, 2018 yılı Aralık ayında tamamlanarak faaliyete başlamıştır. 1 milyon ton çimento ve 1 milyon m³ hazır beton üretim kapasitesi ile yaklaşık 65 milyon Euro’ya mal olan Fildişi Öğütme - Paketleme fabrikası, Limak Çimento Grubu’nun kendi insan kaynağı ile kurulumunu gerçekleştirdiği dördüncü fabrika yatırımıdır.

Tüm çimento fabrikalarında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı’nın da dahil olduğu Entegre Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Grup, uyguladığı uluslararası yönetim sistemleri ile yasal mevzuata uyumun ötesine geçmeyi ve İSG kurulları, risk değerlendirmeleri, tatbikatlar ve düzenli eğitimler ile İSG performansını sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Grup bünyesinde doğrudan ve dolaylı olarak istihdam edilen her türlü kadrolu ve alt yüklenici çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi “sıfır kaza, sıfır ölüm” hedefi ile 2018 yılında da pekişerek devam ettirmiştir.

Dünya İSG Günü Etkinlikleri kapsamında, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından organize edilen ve Türkiye geneli tüm çimento fabrikalarından yaklaşık 4.000 çalışanın katılımı ile gerçekleştirilen Çimento Sektörü İSG Bilgi Yarışmasında Limak Balıkesir Çimento fabrikası birinci olmuştur.

Limak Çimento grup genelinde;
Ortak dokümantasyon sistemi yardımıyla daha etkin planlama yapmak,
Ölçülebilir ve katma değeri olan ortak hedefler belirlemek, gerçekleşme yüzdeleri ve süreç yönetimleri için benchmark yapmak, güçlü ve zayıf yönleri tespit etmek, doğru ve yanlış uygulamaları tek bir platformda paylaşmak,
Ortak prosedür kullanımını sağlamak, gereksiz kaynak kullanımlarını minimize etmek, kurumsal sinerji ve ortak hedeflerle çalışan motivasyonunu arttırmak,
Global standartlarla kıyaslama yaparak organizasyonel etkinlik gelişimini ölçmek amacıyla Entegre Yönetim Sistemine geçilmiştir.
 
Grup; çevre, enerji, kalite, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uluslararası yönetim standartlarını uygulamaya bu yıl da devam etmiştir. 2015 yılında güncel versiyonu yayımlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ve ISO 9001 Kalite Yönetim Standardına uyum çalışmaları da yine Grup genelinde ortak olarak yürütülmüştür.

2018 yılı Mart ayı sonunda devreye alınan Limak Çimento Anka Şubesi, Türkiye’de ISO 45001’e sahip ilk çimento fabrikası unvanını almıştır.

Limak Çimento Grubu sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında temelde 5 alanda eylem gündemine sahiptir. Bunlar:

CO2 & İklim Koruma,
Sorumlu Yakıt ve Hammadde Kullanımı,
Çalışan Güvenliği ve Sağlığı,
Emisyon İzleme ve Azaltımı,
Toprak ve Toplum Üzerinde Yerel Etki olarak sınıflandırılabilir.

Limak Holding bünyesinde Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından geliştirilen GRI Standartları “Temel” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporlama sürecine bu yıl da katılım sağlayarak, çalışmalarını bu kapsamda sürdürmüştür.

Hedefler

Yurtiçinde sektörün en büyük kapasitesine sahip grubu olmak,
Uluslararası ticaret şirketinin ticaret hacmini 2019 yılında 1 milyon tona ulaştırmak,
Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından yayınlanan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyum çalışmalarının devamlılığını sağlamak, GRI raporlama sürecinde aktif rol oynamak,
Ürünlerin çevresel etkilerini azaltmak, bu kapsamda çimento klinker oranını düşürmek, özel ve yüksek sınıflı hazır beton projelerinde mineral katkılı çimentonun optimizasyon çalışmalarında farkındalık yaratmak, çevresel ürün beyanları        yapmak,
Bilgi işlem teknolojilerine yatırım yapmaya devam ederek, faaliyet gösterilen tüm coğrafyalarda ortak ve güvenli bilgi yönetim sistemi oluşturmak,
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ulaştığımız tüm coğrafyalarda öğrenci yurtları, spor kulüplerinin desteklenmesi, engelliler koordinasyon merkezi yapımı, kültür ve sanat festivali sponsorlukları, gazilerimiz ve aileleri ile gezi organizasyonları, Kızılay yararına kan ve kök hücre bağışı gibi aktiviteler ile sosyal ve kültürel alanlarda misyonlar üstlenmeye devam etmek,
Çalışanlarımızın ve alt yüklenici çalışanlarının sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz önemle her zaman benimsenen “sıfır kaza, sıfır ölüm” hedefinin sürekliliğini sağlamak,
Çimento sektörüne uzun vadede katma değer sağlayacak, teknik ve akademik yönden geliştirilmiş nitelikli personel yetiştirmek.

 

 www.limakcement.com