Sektörler
Çimento

Çimento

Limak Çimento olarak sektöre 2000 yılında Siirt Kurtalan Çimento fabrikası alımı ile girilmiş olup, 2006 yılında Ergani ve Gaziantep çimento fabrikaları, 2007 yılında ise Şanlıurfa Çimento Fabrikası satın alınmıştır. Daha sonra 2008 yılında Bitlis ve 2009 yılında Mardin-Derik Öğütme-Paketleme Tesisleri tamamen yeni yatırım olarak gerçekleştirilip, faaliyete geçirilmiştir.

2011 yılında Ankara, Balıkesir, Trakya ve Ambarlı’da bulunan dört çimento fabrikası ile 12 hazır beton tesisi ile 2013 yılında Manisa / Turgutlu’da bulunan Ege Çimento Öğütme-Paketleme Tesisini satın almak suretiyle faaliyet alanı daha da genişletilmiştir.

Hali hazırda 7 entegre çimento fabrikası, 3 öğütme-paketleme tesisi olmak üzere toplam 10 ayrı lokasyonda çimento üretimi gerçekleştirilmektedir. Limak Çimento, Türkiye’nin en büyük ilk üç çimento üreticisinden biri iken, tamamlamış olduğu kapasite artırımı, modernizasyon ve enerji verimliliği yatırımları sonrasında ikinci sıraya yerleşmiştir. Bugün 7,8 milyon ton klinker ve 13 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile yurt içinde yaklaşık %13 pazar payına sahiptir. Ayrıca franchising ve kiralama modeli ile işletilmekte olan 18 tesis ile birlikte toplam 24 hazır beton tesisinden oluşan bir santral ağına sahiptir.

Limak Çimento olarak stratejik planlar ve risk değerlendirmeleri çerçevesinde kapasite artırımlarına ve yeni yatırımlara devam edilmektedir. Bu hedef doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında fabrika satın alma fırsatlarını ve sektördeki yeni yatırım alanları araştırılarak değerlendirilmektedir.

Grup, Türkiye içinde yeni tesisler açma ve uluslararası pazarlara açılma hedefi kapsamında 2015 yılında Ankara Temelli’de 1,8 milyon ton çimento üretim kapasiteli Yeni Limak Ankara Entegre Çimento Fabrikası için EPC kontratı imzalanmış olup, proje çalışmalarına devam etmektedir. Bununla beraber Kilis’te 2,3 milyon ton çimento üretim kapasiteli Yeni Limak Kilis Entegre Çimento Fabrikası için gerekli tüm izin süreçleri tamamlanmış olup, ekipman alım süreci başlatılmıştır. Diğer yandan Ege Bölgesi’nde yeni bir entegre çimento fabrikası kurulması ile ilgili fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

Limak Çimento, ürün çeşitliliğini arttırma çalışmaları kapsamında alternatif yapı malzemeleri üretimi için de yatırımlara başlamış olup, Kilis’te BİMS üretim tesisini devreye almıştır.

Global pazarlara adım atmak için Afrika’da yatırımlarına başlayan Limak Çimento, Mozambik’te bulunan öğütme ve paketleme tesisi Limak Çimento Maputo’yu 2016 yılında üretime hazır hale getirmiş, Fildişi Sahili’nde bulunan Limak Çimento Abidjan tesisini de 2017 yılında tamamlamayı hedeflemektedir.

Tüm grup fabrikalarında müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün çeşitliliği ve güvenilirliği ile hizmet vermek amacıyla Ar-Ge, kalite ve inovasyon faaliyetlerine eşgüdüm içerisinde sürdürülmektedir.

www.limakcement.com