Sektörler
Çimento

Çimento

Dünyada çimento üretimi hızla artarken, en çok çimento üretimi yapan ülkelerin başında Çin, Hindistan ve ABD gelmektedir. Türkiye 2014 yılı çimento üretim verilerine göre, 71 milyon ton ile dünyada beşinci, Avrupa’da ise birinci sıradaki yerini korumuştur. Tüketim verileri incelendiğinde ise; dünyada en çok tüketime sahip ilk üç ülke sırası ile Çin, Hindistan ve ABD iken Türkiye, yaklaşık 67 milyon ton tüketim ile bir basamak ilerleyerek 6. sıraya yerleşmiştir.

Türkiye 2013 yılında ulaştığı yüzde 4,29 oranındaki ekonomik büyüme performansının ardından, 2014 yılı ikinci çeyreğinden 2015 yılı üçüncü çeyreğine uzanan dönemde, politik belirsizlik ve jeopolitik risklerin de etkisiyle, düşen ivmeli bir ekonomik büyüme performansı sergilemiş, aynı paralel düşüş ivmesi, inşaat sektöründe de kendini göstermiştir. Buna karşın, inşaat sektöründeki büyüme rasyoları, bu dönemde bilhassa özel sektörün mega projelerle gösterdiği reel genişleme ile dinamik yapısını korumayı başarmıştır. İnşaat sektörü, 2014 yılında ve 2015 yılının ilk üç çeyreği sonunda, sırası ile yüzde 3 ve yüzde 1 büyüme sergilemiştir.

Çimento sektörü, 2015 yılının 3. çeyreği itibarıyla, yüksek duyarlı olduğu ekonomik büyüme ve inşaat sektörü büyümesindeki düşük ivmenin etkisi altında, 2014 yılı ile kıyaslandığında, iç pazarda yüzde 4,5 civarında daralma yaşamıştır. Bununla beraber, 2015 yılı son çeyreğinde, politik belirsizliklerdeki azalma ve yüzde 3,5’in üzerinde gerçekleşen ikinci ve üçüncü çeyrek ekonomik büyüme oranı ile yıl sonu iç pazar çimento satış hacminin, 2014 yılını yakalayabileceği düşünülmektedir.

Öte yandan, Türkiye’de çimento satışlarının pazar bazında kırılımı incelendiğinde, son yıllarda Suriye ve Irak gibi ihracat pazarlarında yaşanan daralmaların etkisiyle çimento ihracatının ve buna bağlı olarak ihracatın toplam satışlar içerisindeki payının azaldığı görülmektedir. 2010 yılında toplam satışın yüzde 24’ünü kapsayan ihracat, 2015 yılı Eylül ayı sonuna gelindiğinde yüzde 10,5 gibi düşük bir oranla gerçekleşmiştir.

Limak Çimento, global ve ülke içi negatif ekonomik trendler ve belirsiz siyasi konjonktüre rağmen, 2015 yılını büyüme ve yeniliklerle geride bırakmıştır. Grup, kurulduğu 2000 yılından başlamak üzere, 15’inci yılında da aralıksız satış hacmini, özkaynaklarını ve FAVÖK’ünü arttırmayı başarmıştır. Bununla beraber grubun hızlı büyüme yapısı, etkin uzun vadeli finansman araçları ve etkili nakit yönetim politikası ile desteklenmektedir.

2015 yılında, 7 milyon tonun üzerinde klinker üretimi ve 8,6 milyon ton çimento satışı gerçekleştiren grup, iç pazar payını yüzde 12 seviyesinin üzerine taşımıştır. 2014 yılı ile kıyaslandığında, 2015 yılında toplam satış hacminde yüzde 5,5, ciroda ise yüzde 6 oranında artış kaydedilmiştir. İhracat yönünden bakıldığında ise sektörün toplam ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 6 daralmış olmasına rağmen, Limak Çimento, ihracat yaptığı pazarlardaki gelişmelere hızlı ve doğru tepkiler vererek ihracat hacmini bir önceki yıla kıyasla yüzde 26’nın üzerinde arttırmıştır. Grup, Irak pazarında azalmaya devam eden ihracat trendini, özellikle Balkan ülkelerine yaptığı ihracat hacmini artırarak kompanse etmektedir. Limak Çimento 2016 yılında Türkiye pazarındaki satış hacmini yüzde 3 arttırmayı hedeflemektedir.

Limak Çimento, hazır beton alanındaki faaliyetlerini, 2015 yılında da ağırlıkla franchising modeli ile sürdürmüştür. Bununla birlikte grup, stratejik lokasyonlardaki hazır beton tesislerini kendi bünyesinde işletmeye devam etmektedir. 2015 yıl sonu hazır beton satış hacmi 2,5 milyon metreküp dolayında gerçekleşecek olup, 2016 yılında 3,5 milyon metreküp seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.

Limak Çimento’nun, dengeli ve hızlı büyümesinin yanı sıra, tüm rasyolarındaki aralıksız pozitif iyileşmenin arkasında, kuşkusuz inovasyon ve insan gücüne verdiği önem yatmaktadır. Nitekim grup 2015 yılında Gaziantep’te bulunan Hazır Beton Ar-Ge Merkezi’ne “17025 Akreditasyon Belgesi” almış ve böylece uluslararası akreditasyona sahip Hazır Beton Ar-Ge Merkezi sayısını üçe çıkarmıştır. Grubun Ankara’da bulunan çimento Ar-ge Merkezi ise ürün geliştirme-maliyet-müşteri memnuniyeti optimizasyonunda faaliyet hacmini sürekli genişletmektedir. Nitekim 2015 yılı içerisinde, Limak Çimento patentli mineral katkı ve çevre dostu CEM PLUS+ ürünleri, durabilite ve yüksek beton performansları ile özellikle C40 ve üzeri özel projelerin en çok tercih edilen ürünlerden biri olmayı başarmıştır. 2016 yılında yapılacak Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Projesi viyadük inşaatlarında kullanılmak üzere C60 sınıfı beton için kalite belgeleri TÜRKAK’tan alınmıştır. Bununla beraber Limak Çimento, üniversiteler ile işbirliği içinde ürün geliştirme alanında ortak projeler geliştirmektedir.

Diğer yandan grup, bilgi işlem teknolojileri alanında da önemli adımlar attığı bir yılı geride bırakmıştır. 2015 yılı içerisinde SAP Hana sistemine geçiş projesi başlatılmış olup, bu sayede gerek üretim-bakım operasyonlarımızda gerekse idari birimlerin daha hızlı, güvenilir ve raporlanabilir verilere erişim imkanı sağlanacaktır.

2011 yılında satın alınan Batı Fabrikaları’nın her birinde, “bütünüyle yeniden geliştirme” başlığı ile yola çıkan Limak Çimento, geliştirdiği sürdürülebilir yatırım projeleri ve operasyonel yenilikleri 2015 yılı ilk yarısında tamamlamasıyla, tamamı modernize olmuş, kapasiteleri artırılmış, çevresel ve sosyal yatırımlarını tamamlamış her biri örnek 10 fabrikası ile ülkenin 2. büyük çimento grubu konumuna gelmiş olup, ülkenin batısında pazar payını yüzde 60 arttırmayı başarmıştır. 3 ayrı lokasyonda 175 milyon euroya malolan bu yatırımların tamamı, anahtar teslimi yerine, Limak Çimento Yatırım Grubu yönetiminde Dünya Çevre Örgütü standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ortalama yüzde 9 FAVÖK marjı ile satın-alınan Batı Fabrikaları, 2015 yılını ortalama yüzde 35’in üzerinde bir FAVÖK marjı seviyesi ile tamamlamayı başarmıştır.

Doğu Grubu tesislerinin operasyon ve çevre alanında kazandırılmış sürdürülebilir yapısı, grubun 6 tesise ulaştığı 2010 yılından bugüne dek taşıdığı sürekli yüzde 35’in üzerinde gerçekleşen FAVÖK marjı ile güçlü ve sürdürülebilir finansal yapıyı da ortaya koymaktadır.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına göre, 2014 yılında Limak Çimento (Doğu Grubu) olarak 164. sırada, Limak Batı Çimento Grubu olarak ise 197. sırada yer almıştır.

2015 yılı, Limak Çimento’nun inşaat sektörüne yönelik yeni ürünleri sunduğu, Türkiye’de ve uluslararası oyuncu olma yolunda yurtdışında yeni yatırımlara adım attığı önemli bir yıl olmuştur.

Kilis’te 2015 yılı Mayıs ayında devreye giren 30 milyon adet/yıl BIMS Blok tesisi ve Trakya Fabrikası’nda yılın son çeyreğinde üretime giren beyaz çimento ile inşaat sektörüne yönelik ürün yelpazesi genişletilmiştir.

Ankara Polatlı ‘da 1,8 milyon ton kapasiteli Yeni Limak Anka Entegre Çimento Fabrikası yatırımı, 2015 yılı son çeyreğinde başlatılmıştır. 158 milyon USD bedelli anahtar teslimi proje, Çin ülke kredisi ile finanse edilmektedir. Projenin, 2017 yılı ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

Kilis’te 2,3 milyon ton kapasiteli Yeni Kilis Entegre Çimento Fabrikası yatırımına da 2015 yılı son çeyreğinde başlanılmış olup, 110 milyon dolar bedelli projenin 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Muğla’da 1,5 milyon ton kapasiteli Yeni Muğla Entegre Çimento Fabrikası yatırımı fizibilite çalışmaları devam etmekte olup; 2016 yılı içerisinde anahtar teslimi gerçekleştirilecek proje kontratı ve finansman sürecinin tamamlanması ile projenin 2018 yılı ikinci yarısında hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Limak Çimento, 2019 yılında, 15 adet çimento fabrikası ve 20 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük çimento şirketi olmayı hedeflemektedir.

Diğer yandan, 2011 yılından bu yana, global bir oyuncu olma ve Afrika pazarında yer alma hedefi odağında çalışmalar sürdüren Limak Çimento, biri Batı Afrika’da Fil Dişi Sahili ve diğeri Doğu Afrika’da Mozambik’te olmak üzere iki yeni yatırım başlatmıştır.

Mozambik’in Maputo şehrinde kurulmakta olan öğütme-paketleme tesisi (Limak Cimentos-Maputo) 0,7 milyon ton üretim kapasiteli ve 40 milyon euro bedelli bir yatırım olup, tesisin 2016 yılı ikinci yarısında devreye girmesi hedeflenmektedir.

Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde kurulmakta olan öğütmepaketleme ve hazır beton tesisi (Limak Afrika-Abidjan), 58 milyon euro bedelli, 1 milyon ton çimento ve 1 milyon metreküp hazır beton kapasiteli bir tesis olup; yatırımın 2017 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

Artan kapasite fazlalığının gerek iç, gerekse dış piyasalarda sebep olduğu düşüş ve yavaşlamaya, enerji fiyatlarındaki artışa, kısaca tüm ekonomik, siyasi ve sosyal olumsuzluk ve çalkantılara rağmen; yüksek teknoloji ve iletişim sayesinde dünya piyasalarındaki rekabet şartları, olabilecek en hızlı şekliyle ve anında refleks vermektedir. Rekabetin bu denli hızlı değiştiği bir dünyada Limak Çimento Grubu olarak sadece sektördeki yerimizi korumak ve geri kalmamak değil, grubumuzu, sektörümüzü ve ülkemizi dünya pazarlarında doğru temsil eden lider bir oyuncu olabilmek için orta ve uzun vadedeki büyüme potansiyelimizi, avantajlı yatırımlara dönüştürerek rekabet üstünlüğü elde etmeyi planlıyoruz.

Bu kapsamda, 2015 ve daha önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da çevreye duyarlı, kaliteden ödün vermeyen, müşteri odaklı, iş güvenliği ve sorumluluk bilinciyle hareket eden iş ve organizasyonlar kurarak, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, iç ve dış paydaşlarımıza daima güven telkin ederek göstermiş olduğumuz yüksek performansı sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

www.limakcement.com