Sektörler
Enerji

Enerji

Enerji Üretimi

Limak Enerji Grubu; enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Hidroelektrik, güneş, jeotermal, doğal gaz ve kömür santralleri ile hâlihazırda 3.500 MW’ın üzerindeki enerji portföyünü her yıl daha da büyütmekte, orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir. Bu çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur.

Limak Enerji’nin işletmede olan Alkumru, Uzunçayır, Kargı, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Çal ve Kirazlık hidroelektrik santralleri ve inşa halindeki Çetin ve Gürsöğüt hidroelektrik santralleri ile grubun işletme ve inşa halindeki toplam HES kurulu gücü, yaklaşık 1.320 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 4,3 milyar kWh’tir.

İşletmede olan hidroelektrik santrallerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gibi sertifikalar bulunmakta ve bu sertifikalar ile ilgili gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Grup, 2019’da yapılacak büyük kapasiteli EÜAŞ hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihaleleri ve DSİ tarafından 2019 ve sonrasında gerçekleştirilecek yine büyük kapasiteli HES ihaleleriyle de yakından ilgilenmektedir.

Kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Isparta ilinde 5,7 MWp kapasiteli Isparta Gönen GES santrali 2017 yılı içerisinde devreye girmiştir. Bunun yanında, Konya ilinde, EPC yapım ihalesi tamamlanan yaklaşık 16,3 MWp kapasiteli güneş enerjisi santralinin 2019 yılı yatırım programı içerisinde devreye alınması beklenmektedir. 2019 yılı içerisinde, Konya APA GES projesinin devreye alınmasıyla birlikte, grubun toplam güneş santralı kurulu gücü 22 MW büyüklüğe ulaşacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine sürekli olarak proje geliştirmeye devam eden grubun, halen yapım aşamasındaki 517 MW kurulu gücünde olacak Çetin HES ve 58 MW kurulu gücünde olacak Gürsöğüt HES ile Konya’da 16,3 MW kurulu gücünde olacak GES projesi mevcuttur.

Santrallerin Limak hissesine düşen üretimi, 2013’de 1,3 milyar kWh iken, 2014’de 1,9 milyar kWh, 2015’de 2,4 milyar kWh, 2016’da 5 milyar kWh, 2017’de 6,5 milyar kWh, 2018 yılında 9,15 milyar kWh olmuştur. Mevcut yenilenebilir kaynaklı projeler tamamlandığında, grubun HES kurulu gücü 1.420 MW, yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 1.456 MW olacaktır.

Üretimdeki emre amadeliği daha güçlü hale getirmek için, 2013 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz çevrim santrali olan Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne katan Limak Enerji, bu önemli tesiste santral verimliliğini en yüksek düzeye çıkarmak için yenileme çalışmaları yapmış, Eylül 2017 itibarıyla tam kapasite emre amadeliği sağlamıştır.

2018 yılında Aydın’da bulunan 14,1MW kurulu güce sahip Buharkent Jeotermal Enerji Santrali’ni devreye almıştır.
 
Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ili, Tillo ilçesi sınırları içerisinde, Dicle Nehri’ne bağlı Botan Çayı üzerinde kurulu olan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2011 yılında devreye alınmıştır. Toplam 280 MW kapasiteye sahip olan santralın üretim lisansındaki yıllık ortalama üretim kapasitesi 881 milyon kWh olup, 2018 yılındaki üretim miktarı 656 milyon kWh’tir. Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali Türkiye’nin en büyük gövde hacmine sahip hidroelektrik santralleri arasında yer almaktadır.

Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasında kilit bir role haiz olan santral, bölgenin en büyük özel sektör hidroelektrik santralı konumundadır. Yüksek teknolojiyle donatılmış teçhizata sahip olan santral, Siirt ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitededir.

Alkumru Hidroelektrik Santrali Projesi, 2013 yılında Uluslararası Karbon Standardı’na (VCS) uygun olarak Karbon Azaltımı Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Santralde sera gazı emisyon azaltımı yıllık 475 bin ton CO₂ düzeyindedir. Proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda, Sosyal Karbon Validasyonu yaptırılarak, Sosyal Karbon Sertifikası da alınmıştır.
 

Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri’ne bağlı Peri Suyu üzerinde kurulu olan Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2008 yılında devreye alınmıştır.

Toplam 59 MW kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 180 milyon kWh’tir. 2018 yılındaki üretim miktarı 146 milyon kWh’tir.

 
Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Tunceli ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri’ne bağlı Munzur Çayı üzerinde kurulu olan Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2009 yılında devreye alınmıştır.

Toplam 84 MW kurulu güce sahip olan santralın yıllık ortalama üretim kapasitesi 322 milyon kWh’tir. 2018 yılındaki üretim miktarı 245 milyon kWh’tir. Tunceli’nin en büyük enerji santralı konumunda olan ve yüksek teknolojiye haiz teçhizata sahip olan santral, Tunceli ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitededir.

2019’a kadar yılda 151 bin ton VCS Karbon Kredisi oluşturma hakkına sahip olan santral, 2011 yılında proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda Sosyal Karbon Validasyon Sertifikası’nı da kazanmıştır. Mart 2012’de projenin sosyal karbon etiketli ilk 250 bin ton doğrulanmış karbon emisyon azaltımı gönüllü piyasalara sunulmuştur.
 

Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Ankara ili, Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde, Sakarya Nehri üzerinde bulunan Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2017 yılının Nisan ayında işletmeye alınmıştır.

Sakarya havzasındaki en büyük özel sektör hidroelektrik santralı konumunda olan tesisin kurulu gücü 100 MW; yıllık ortalama üretim kapasitesi ise 254 milyon kWh’tir. 2018 yılındaki üretim miktarı 180 milyon kWh’tir.

 

Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ile Tunceli illeri sınırında, Fırat Nehri, Peri Suyu üzerinde bulunan Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Kurulu gücü 131 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 421 milyon kWh’tir. 2018 yılındaki üretim miktarı 333 milyon kWh’tir.

Tatar Hidroelektrik Santrali’nin Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifika ve Sosyal Karbon Validasyonu çalışmaları tamamlanmıştır.

 

Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ili sınırları içerisinde, Dicle Nehri, Botan Çayı üzerinde bulunan Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Tesis Alkumru Hidroelektrik Santrali mansabında yer almaktadır.

Kurulu gücü 48 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 150 milyon kWh’tir. 2018 yılındaki üretim miktarı 62 milyon kWh’tir.

 

Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri, Peri Suyu üzerinde bulunan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 2015 yılında işletmeye alınmıştır. Kurulu gücü 130 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 410 milyon kWh’tir. 2018 yılındaki üretim miktarı 318 milyon kWh’tir.

Pembelik Hidroelektrik Santrali’nin Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifika ve Sosyal Karbon Validasyonu çalışmaları tamamlanmıştır.

Toplam kurulu gücü 654 MW’tır. Bu kurulu gücün Limak Enerji ortaklığındaki payı 320 MW olup, bu değer Peri Suyu’nun toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 50’sine karşılık gelmektedir.

 

 Çal Hidroelektrik Santrali

Denizli ili sınırları içinde bulunmaktadır. Çal Ovası sulama tesisi ve Büyük Menderes Nehri’nden beslenmektedir.

Toplam 2,2 MW kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 12 milyon kWh’tir. 2018 yılındaki üretim miktarı 2 milyon kWh’tir.

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen bu projenin üretim lisansının sonlanma tarihi 12 Ocak 2021’dir.

 

Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., 520 milyon avroluk bütçesi ile Mart 2015 yılında başlanan yenileme projesi ile birlikte, eski tekonolojiye sahip tesisin yerine, SIEMENS H sınıf 2 adet kombine çevrim bloğunda, Eylül 2017 itibarıyla tam kapasite emre amadeliğini sağlamıştır. Yatırım ile verimlilik seviyesini yüzde 61’lere yükseltmiş ve böylelikle ülkemizin doğal kaynak tüketiminde önemli oranda iyileştirme ve aynı zamanda enerji ithalatı faturamızda düşüşe sebep olmuştur. HEAŞ bu yatırım ile hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın yapım süresi, verimlilik ve çevresel standartları sağlama kapsamında sayılı santralleri arasında yerini almıştır.

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., 1.156 MW kurulu gücü ile 2017 yılı içerisinde yenileme projesinin tamamlanması sonrasında enerji tedariğine katkı sağlamıştır. Gerek stratejik konumu, gerekse yüksek güvenilirlik ve emre amadelik ile Marmara Bölgesi’nde enerji arzının güvencesi olmuş, 2018 yılında kurulu gücünü 1.220 MW’a çıkararak, yıllık üretim miktarı 5,758 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

1986’dan beri Kırklareli’nin simgesi olarak faaliyetlerine devam eden ve Türkiye’nin ilk doğal gaz kombine çevrim santrali olan HEAŞ, Türkiye enerji piyasasındaki varlığını ilerleyen yıllarda da yüksek verimlilik ve çevre duyarlılığı ile sürdürecektir.

 

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri

Santraller, Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. Yeniköy Termik Santrali, her biri 210 MW gücünde 2 adet üniteden, Kemerköy Termik Santrali ise, her biri 210 MW gücünde 3 adet üniteden oluşmaktadır.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Santralleri, 23.12.2014 tarihinde, Limak-IC İçtaş eşit ortaklığı tarafından özelleştirme yoluyla devralınmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihalelerinden biri olarak kayıtlara geçen söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, İR:20058131, İR:10413, AR:32234 ve İR:32234 ruhsat nolu kömür sahalarının işletmesi de devralınmıştır. Kömür üretim faaliyetleri İR:10413 nolu ruhsat sahasında yürütülmekte olup, maden sahalarından temin edilen kömür, elektrik üretimi için tüketilmektedir.

2018 yılında Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nde satışa esas net yıllık üretim değerleri sırasıyla 2,718 ve 3,859 milyar kWh olmuştur.

Tesislerde, emre amadeliği ve elektrik üretimini arttırmaya yönelik yatırımlar yapılmıştır. 2019 yılında başlayacak verimlilik, kapasite ve çevre konularında iyileştirmeler sağlayacak rehabilitasyon yatırımıyla ilgili sözleşme 2017 yılında imzalanmıştır.

 

Isparta Gönen Güneş Enerji Santral Projesi

Isparta ili, Gönen ilçesinde bulunan güneş enerji santrali, toplam 5.702,4 kWp kurulu gücündedir. Gönen GES santrali, bağımsız ve kapsamlı uluslararası sertifikasyonu, birinci işletme yılı içerisinde alabilen Türkiye’deki ilk güneş enerji santral projesi olmuştur. Santralde yapılan denetimler neticesinde, performans sonucu IEC 61724 standardı referansında olup, IEC 62446-1 standardına ve diğer uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde belirtilen kriterlere uygunluğunu onaylamaktadır.

Santral, 2017 yılı sonunda işletmeye girmiş olup, 2018 yılı üretimi 9.6 milyon kWh seviyesinde gerçekleşmiştir.

 

Buharkent Jeotermal Enerji Santrali

Aydın İli Buharkent İlçesinde bulunan Buharkent JES toplam 14,1MWm/13,77 MWe kurulu gücündedir.

Santral, Eylül 2018 tarihi itibarıyla işletmeye alınmış olup, yıllık üretim beklentisi 112.8 milyon kWh’tir. 2018 yılındaki üretim miktarı 18.4 milyon kWh’tir.
 

Yapım ve Planlama Aşamasındaki Santraller

Çetin Barajı ve HES

Botan Çayı - Siirt

Planlanan Kurulu Güç: 517 MW 
Üretim Kapasitesi: 1,4 milyar kWh

Siirt ili sınırları içerisinde Botan Çayı üzerinde bulunmaktadır.

Çetin Barajı ve HES Botan Çayı üzerinde yapımı devam eden en büyük enerji santralı konumundadır. 2018 yılı sonu itibarıyla elektromekanik ve hidromekanik ekipmanların montajı devam etmektedir. Santral binası inşaatında
sona yaklaşılmış olup, baraj gövdesi inşaatı hızla devam etmektedir. Santralın 2020 yılı içerisinde işletmeye alınması planlanmaktadır.

 

Gürsöğüt Barajı ve HES

Sakarya Nehri- Ankara / Eskişehir Planlanan Kurulu 

Güç: 58 MW 
Üretim Kapasitesi: 300 milyon kWh

Ankara ve Eskişehir illeri sınırları içerisinde Sakarya Nehri üz- erinde bulunmaktadır. Proje 2018 yılı sonu itibarıyla önlisans aşamasındadır. Elektromekanik teçhizat ihalesi 2018 yılında yapılmış olup mutabakata varılan iş programı çerçevesinde teçhizatın tasarım ve imalatı devam etmektedir.

 
Konya APA Güneş Enerji Santrali Projesi

Konya - Apa

Planlanan Kurulu Güç: 16.340 kWp 
Üretim Kapasitesi: 28 milyon kWh

Konya ili, Çumra ilçesinde bulunan projenin, EPC yapım ihalesi 2018 yılında tamamlanmış olup, 4 Şubat 2019 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanmıştır. 2019 yılı itibarıyla, 16,3 MWp kapasitesi ile Türkiye’nin tek bir lokasyonda inşasına başlanan en büyük lisanslı GES projesidir. Proje, toplam 7 adet ünite güç bloğu şeklinde tasarlanmış ve 260.816 m² arazi üzerine yerleşim sağlamaktadır. Proje kapsamında toplam 139.062 adet ince film teknolojisine sahip güneş paneli ve 14 adet merkezi inverter kullanılacaktır. Devreye girdiği ilk yıldaki toplam üretim beklentisi 28 milyon kWh/yıl seviyesindedir.

2019 yılında devreye alınması planlanan santral ile grubun toplam güneş santrali kurulu gücü 22 MW büyüklüğe ulaşacaktır.

 

Enerji Dağıtımı

 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.; 35 bin 501 kilometrekare alanda, 4 il, 55 ilçe, 2221 mahalle ve 636 köyde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplam 3,2 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak, altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.; enerji dağıtım sektöründe gerek müşteri sayısı, gerekse arz miktarı bakımından, pazar payının yüzde 9’una sahiptir. Bu veriler ışığında Türkiye’nin 4. büyük dağıtım şirketi unvanına sahip olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli hizmet verme anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2018 yılında 12,1 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 261 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., idari, saha operasyonları ve taşeron personelleri dahil 2100’ü aşkın personeli ile bölgesinde abonelerine sürekli ve kaliteli elektrik sağlamak için kesintisiz hizmet vermektedir.

https://www.limakuludag.com.tr/

 

 Kosova Elektrik Dağıtım A.Ş.

Kosova genelinde faaliyet gösteren Kosova Elektrik Dağıtım Hizmetleri (KEDS) Kosova’nın yedi büyük kentinde bulunan yedi bölge ve 30 ilçede enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Elektrik dağıtımı konusunda münhasır haklara sahip olan KEDS A.Ş., yaklaşık 580 bin aboneye 5,12 milyar kWh elektik dağıtımı yapmıştır. KEDS A.Ş., 2018 yılında müşteri memnuniyetini artırmak için şebeke ve teknoloji yatırımları için 21 milyon Euro yatırım gerçekleştirmiştir. Faaliyet göstermeye başladığı 2013 Mayıs - 2018 dönemlerinde toplamda 123 milyon avroluk yatırımı başarıyla tamamlamıştır.

Bu bilgiler ışığında KEDS A.Ş., tüm abonelerine en yüksek standartlarda elektrik hizmeti vermeyi ve elektrik enerjisi ile ilgili tüm altyapı sorunlarını gidermeyi amaçlamaktadır.

 

Enerji Satış ve Ticareti

Son derece dinamik olan Türkiye enerji piyasasının gelişimine liderlik eden Limak Enerji Ticareti, sektör temsilcileri ile beraber çalışmakta, sektör öncü derneklerine (ETD, EÜD, GÜYAD, DEİK, TÜREB vb.) ve çalışma gruplarına destek vererek gelişimin öncüleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de enerji borsasının kurulması faaliyetlerinde de aktif rol alan Limak Enerji Ticareti, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’nin kurucu ortağı ve hissedarıdır.

Limak Enerji Ticareti, gruba bağlı kömür, doğal gaz, güneş, hidroelektrik gibi farklı kaynaklarına dayalı üretim varlıklarının, etkin planlamasını ve bu kaynakların karlılığının üst seviyede olacak şekilde optimize edilmesini sağlamaktadır. “Yan Hizmetler” kapsamında katkı sağlamaya devam eden şirket, aynı zamanda enerji üreten tesislerin ticari işletmesi konusunda da önemli tecrübesi bulunmaktadır. Limak Enerji Ticareti, kendi portföyü dışındaki tesislerin de işletmesini ve ticari faaliyetlerini üstlenmektedir.

Sürdürülebilir büyümeye önem veren Limak Enerji Ticareti, her sene artış gösteren bir hacim ile toptan elektrik satışına devam etmektedir. Bu ticaret hacminin büyük kısmını, Limak Enerji’nin kendi üretim portföyü dışındaki ticari iş ortaklarından tedarik ettiği enerji ile sağlanmıştır. Türkiye ve Avrupa’da 30’dan fazla ticari iş ortağı ile ikili anlaşmalarla ticaret yaparak, Tezgah Üstü Piyasalar (OTC), Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da önemli bir aktör olma vizyonu ile kurulmuş olan Limak Energy Europe, Bulgaristan merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Sırbistan’da bulunan enerji ticareti şirketi, LC Electricity Trading & Supply ile birlikte Kosova’dan Türkiye’ye kadar tüm Güneydoğu Avrupa bölgesinde faaliyetlerini yaygınlaştıran Limak Enerji Ticareti, sınır ötesi enerji ticareti hacmini artırmaktadır.

Limak Enerji Ticareti, Limak Enerji’nin tüm ticari aktivitelerini bütünsellik yaklaşımıyla ele alarak oluşturduğu piyasa analizleri ile grubun ticari kararlarının verilmesinde aktif rol almaktadır. Piyasada oluşabilecek ticari risklerin konsolide yönetiminden ve takibinden sorumlu çalışmalar yapmaktadır. Karbon emisyonlarını azaltabilmeleri için müşterilerine yenilenebilir kaynaklarından onaylanmış karbon satışı da gerçekleştirmektedir. Uzman operasyon ekibi ile satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutulmakta, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile kazan-kazan ilkesi benimsenmektedir.

 

www.limakenerji.com.tr