İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
X
Sektörler
Enerji

Enerji

Enerji Üretimi

Limak Enerji Grubu; enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Hidroelektrik, güneş, jeotermal, doğal gaz ve kömür santralleri ile hâlihazırda 3.500 MW mertebesinde olan enerji portföyünü her yıl daha da büyütmekte, orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir. Bu çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur.

Limak Enerji’nin işletmede olan Alkumru, Uzunçayır, Kargı, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Çal ve Kirazlık hidroelektrik santralleri ve inşa halindeki Çetin ve Gürsöğüt hidroelektrik santralleri ile grubun işletme ve inşa halindeki toplam HES kurulu gücü, yaklaşık 1.321 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 4 milyar kWh’tir.

İşletmede olan hidroelektrik santrallerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gibi sertifikalar bulunmakta ve bu sertifikalar ile ilgili gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Limak Enerji, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Isparta ilinde 5,7 MWp kapasiteli Isparta Gönen GES’i 2017 yılı içerisinde devreye aldı. Bunun yanında, 16,3 MWp kapasiteli lisanslı güneş enerji santrali Konya Apa GES’i, 2019 yılı 3. çeyreğinde yapımını tamamlayarak, 2019 yılı yatırım programına uygun olarak devreye aldı.

2019 yılı içerisinde, Konya Apa GES projesinin devreye alınmasıyla birlikte, toplam güneş santrali kurulu güç, 22 MWp büyüklüğe ulaştı. Yerli kaynaklardan yüksek oranda fayda sağlama vizyonuna uygun olarak, Konya ve Isparta bölgelerindeki güneş enerjisi santrallerinden yılda 38 milyon kWh enerji üretim hedefi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlanması planlanmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine sürekli olarak proje geliştirmeye devam eden grubun, halen yapım aşamasındaki 517 MW kurulu gücünde olacak Çetin HES ve 58 MW kurulu gücünde olacak Gürsöğüt HES projesi mevcuttur.

Santrallerin Limak hissesine düşen üretimi, 2013’de 1,3 milyar kWh iken, 2014’de 1,9 milyar kWh, 2015’de 2,4 milyar kWh, 2016’da 5 milyar kWh, 2017’de 6,5 milyar kWh, 2018 yılında 9,15 milyar kWh 2019 yılında 12.4 kWh olmuştur. Mevcut yenilenebilir kaynaklı projeler tamamlandığında, grubun HES kurulu gücü 1.320 MW, yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 1.356 MW olacaktır. Üretimdeki emre amadeliği daha güçlü hale getirmek için, 2013 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz çevrim santrali olan Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne katan Limak Enerji, bu önemli tesiste santral verimliliğini en yüksek düzeye çıkarmak için yenileme çalışmaları yaparak, Eylül 2017 itibarıyla tam kapasite emre amadeliği sağladı. Ayrıca 2018 yılında Aydın’da bulunan 14,1MW kurulu güce sahip Buharkent Jeotermal Enerji Santrali’ni devreye aldı.

Enerji Üretim Grubu, 2020’da yapılacak büyük kapasiteli EÜAŞ hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihaleleri ve DSİ tarafından 2020 ve sonrasında gerçekleştirilecek büyük kapasiteli HES ihaleleriyle yakından ilgilenme ve portföyünü geliştirmeye devam etmektedir.

Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ili, Tillo ilçesi sınırları içerisinde, Dicle Nehri’ne bağlı Botan Çayı üzerinde kurulu olan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2011 yılında devreye alındı.

Toplam 280 MW kapasiteye sahip olan santralin üretim lisansındaki yıllık ortalama üretim kapasitesi 881milyon kWh olup, 2019 yılındaki üretim miktarı 1.016.806.109 kWh’tir. Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali Türkiye’nin en büyük gövde hacmine sahip hidroelektrik santralleri arasında yer almaktadır.

Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasında kilit bir role haiz olan santral bölgenin en büyük özel sektör hidroelektrik santralı konumundadır. Yüksek teknolojiye haiz teçhizata sahip olan santralımız Siirt ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitededir.

Alkumru Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında Uluslararası Karbon Standardı’na (VCS) uygun olarak Karbon Azaltımı Sertifikası almaya hak kazandı.

Santralde sera gazı emisyon azaltımı yıllık 475 bin ton CO₂ düzeyindedir. Proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda, Sosyal Karbon Validasyonu yaptırılarak, Sosyal Karbon Sertifikası da alındı.

Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri’ne bağlı Peri Suyu üzerinde kurulu olan Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2008 yılında devreye alındı.

Toplam 59 MW kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 180 milyon kWh’tir. 2019 yılındaki üretim miktarı 191.709.060 kWh’tir.

Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Tunceli ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri’ne bağlı Munzur Çayı üzerinde kurulu olan Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2009 yılında devreye alındı.

Toplam 84 MW kurulu güce sahip olan santralın yıllık ortalama üretim kapasitesi 322 milyon kWh’tir. 2019 yılındaki üretim miktarı 350.409.880 kWh’tir. Tunceli’nin en büyük enerji santralı konumunda olan ve yüksek teknolojiye haiz teçhizata sahip olan santral, Tunceli ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitededir.

Uzunçayır Hidroelektrik Santrali, gönüllü piyasalardaki Uluslararası Karbon Standartları’na (VCS) uygun olarak, Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifikası kazandı. Böylelikle 2019’a kadar yılda 151 bin ton VCS Karbon Kredisi oluşturma hakkına sahip olan santral, 2011 yılında proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda Sosyal Karbon Validasyonu yaptırdı ve Sosyal Karbon Validasyon Sertifikası’nı da kazanmdı. Mart 2012’de projenin sosyal karbon etiketli ilk 250 bin ton doğrulanmış karbon emisyon azaltımı gönüllü piyasalara sunuldu.

Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Ankara ili, Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde, Sakarya Nehri üzerinde bulunan Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2017 yılının Nisan ayında işletmeye alındı.

“Enerjide Değişim ve Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen ICCI 2019 kapsamında düzenlenen Enerji Ödülleri Yarışması’nda Kargı Barajı ve HES, Hidroelektrik Kategorisi’inde “Verimlilik” ödülüne layık görüldü.

Sakarya havzasındaki en büyük özel sektör hidroelektrik santralı konumunda olan santralın kurulu gücü 100 MW; santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi ise 254 milyon kWh’tir. 2019 yılındaki üretim miktarı 183.817.975 kWh’tir.

Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ile Tunceli illeri sınırında, Fırat Nehri, Peri Suyu üzerinde bulunan Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında işletmeye alındı. Kurulu gücü 131 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 421 milyon kWh’tir. 2019 yılındaki üretim miktarı 477.499.400 kWh’tir.

Tatar Hidroelektrik Santrali’nin Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifika ve Sosyal Karbon Validasyonu çalışmaları tamamlandı. 

Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ili sınırları içerisinde, Dicle Nehri, Botan Çayı üzerinde bulunan Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında işletmeye alındı. Tesis Alkumru Hidroelektrik Santrali mansabında yer almaktadır.

Kurulu gücü 48 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 150 milyon kWh’tir. 2019 yılındaki üretim miktarı 178.138.696 kWh’tir.

Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri, Peri Suyu üzerinde bulunan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 2015 yılında işletmeye alındı. Kurulu gücü 130 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 410 milyon kWh’tir. 2019 yılındaki üretim miktarı 433.926.800 kWh’tir.

Pembelik Hidroelektrik Santrali’nin Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifika ve Sosyal Karbon Validasyonu çalışmaları tamamlandı.

Çal Hidroelektrik Santrali

Denizli ili sınırları içinde bulunmaktadır. Çal Ovası sulama tesisi ve Büyük Menderes Nehri’nden beslenmektedir.

Toplam 2,2 MW kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 12 milyon kWh’tir. 2019 yılındaki üretim miktarı 4.565.377 kWh’tir.

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapımı gerçekleştirilen bu projenin üretim lisansının sonlanma tarihi 12 Ocak 2021’dir.

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Limak İnşaat tarafından Temmuz 2017’de inşaatına başlanan Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde, Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı ve HES’in gövde inşaatı tamamlanarak, Ocak 2020’de barajda su tutulma işlemi gerçekleşti.

Planlanan toplam kurulu gücü 428.7 MW olan Çetin Barajı ve HES, yılda 1 milyar 174 milyon kWh üretim kapasitesine sahiptir. RCC gövde tipinde olup, 165 metre yüksekliği ve 4.7 milyon metreküp gövde hacmiyle, hem Avrupa ve hem de Türkiye’de, yer aldığı baraj kategorisinin en büyüğü olma özelliği taşımaktadır.

Tamamlandığında hem bölgenin ve hem de Botan havzasının en büyük özel sektör hidroelektrik santrali olacak Çetin Barajı ve HES’de enerji üretimine 2020 yılı içerisinde başlanılması planlanmaktadır.

Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Proje Ankara ve Eskişehir illeri sınırları içerisinde Sakarya Nehri üzerinde bulunmaktadır. Gürsöğüt-1 ve Gürsöğüt-2 santrallarini içeren proje için 2017 yılında önlisans alındı.

Elektromekanik teçhizat ihalesi 2018 yılında yapılmış olup, mutabakata varılan iş programı çerçevesinde halen teçhizatın tasarım ve imalatı ile inşaat çalışmaları devam etmektedir.

Ağustos 2020’de inşaat işlerinin tamamlanması ve barajda su tutulması ve 2020 yılı ikinci yarısında santralda enerji üretimine başlanılması planlanmaktadır.

Planlanan kurulu gücü 58 MW olan Gürsöğüt Barajı ve HES projesinin yıllık üretim kapasitesi ise 300 milyon kWh olacaktır.

Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ), 520 milyon avroluk bütçesi ile Mart 2015 yılında başlanan yenileme projesi ile birlikte, eski tekonolojiye sahip tesisin yerine, SIEMENS H sınıf 2 adet kombine çevrim bloğunda, Eylül 2017 itibarıyla tam kapasite emre amadeliğini sağladı.

Yapılan yatırım ile verimlilik seviyesi yüzde 61’lere yükseltilerek, ülke olarak, doğal kaynak tüketiminde önemli oranda iyileştirme ve aynı zamanda enerji ithalatı faturalarında düşüş sağlandı. HEAŞ bu yatırım ile hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın yapım süresi, verimlilik ve çevresel standartları sağlama kapsamında sayılı santralleri arasında yerini aldı.

HEAŞ, 1.156 MW kurulu gücü ile 2017 yılı içerisinde yenileme projesinin tamamlanması sonrasında, enerji tedariğine katkı sağladı. Gerek stratejik konumu, gerekse yüksek güvenilirlik ve emre amadelik ile Marmara Bölgesi’nde enerji arzının güvencesi olan HEAŞ, 2018 yılında kurulu gücünü 1220 MW’a çıkardı. 2019 yılı içindeki üretim miktarı 2,908 milyar kWh olarak gerçekleşti.

1986’dan beri Kırklareli’nin simgesi olarak faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin ilk doğal gaz kombine çevrim santrali olan HEAŞ, Türkiye enerji piyasasındaki varlığını ilerleyen yıllarda da yüksek verimlilik ve çevre duyarlılığı ile sürdürecektir.

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri

Santraller, Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınarak faaliyete geçirildi. Yeniköy Termik Santrali, her biri 210 MW gücünde 2 adet üniteden, Kemerköy Termik Santrali ise, her biri 210 MW gücünde 3 adet üniteden oluşmaktadır.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Santralleri, 23.12.2014 tarihinde, Limak-IC İçtaş eşit ortaklığı tarafından özelleştirme yoluyla devralındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihalelerinden biri olarak kayıtlara geçen söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, İR:20058131, İR:10413, AR:32234 ve İR:32234 ruhsat nolu kömür sahalarının işletmesi de devralındı. Kömür üretim faaliyetleri İR:10413 nolu ruhsat sahasında yürütülmekte olup, maden sahalarından temin edilen kömür, elektrik üretimi için tüketilmektedir.

2019 yılında Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nde satışa esas net yıllık üretim değerleri sırasıyla 2,733 ve 3,803 milyar kWh oldu. Tesislerde, emre amadeliği ve elektrik üretimini arttırmaya yönelik yatırımlar yapıldı. 2017 yılında imzalanan rehabilitasyon yatırımıyla ilgili sözleşmeye, 2019 yılında verimlilik, kapasite ve çevre konularında iyileştirmeler sağlamak amacıyla başlandı.

Isparta Gönen Güneş Enerji Santral

Isparta ili, Gönen ilçesinde bulunan güneş enerji santrali, toplam 5.702,48 kWp kurulu gücündedir.

Gönen GES santrali, bağımsız ve kapsamlı uluslararası sertifikasyonu, birinci işletme yılı içerisinde alabilen Türkiye’deki ilk güneş enerji santral projesi oldu.

Santralde yapılan denetimler neticesinde, performans sonucu IEC 61724 standardı referansında olup, IEC 62446-1 standardına ve diğer uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde belirtilen kriterlere uygunluğunu onaylamaktadır.

Santral, 2017 yılı sonunda işletmeye girdi. 2018 yılı üretimi 9.6 milyon kWh, 2019 yılı üretimi 9.5 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti.

Konya Apa Güneş Enerji Santrali

Konya ili Çumra ilçesinde bulunan güneş enerji santrali, toplam 16.339,79 kWp kurulu gücündedir.

Apa GES santrali, devreye girdiği 2019 yılı itibarıyla, yatırımı tamamlanan Türkiye’nin en büyük üçüncü lisanslı güneş enerji santralidir. Gönen GES santralinde olduğu gibi, Apa GES santralinde de kullanılan, ince-film güneş modülleri, ülkemizin değişken iklim şartlarına en uygun PV modül teknolojisi olup, merkezi tip inverter ile de üretilen enerjiyi maksimize etmek ve sürdürülebilir kılmak adına en uygun çözüm olarak tercih edildi.

2019 yılı Eylül ayında işletmeye giren santralin, devrede olduğu 3,5 aylık dönemde toplam üretimi 6.5 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti.

Buharkent Jeotermal Enerji Santrali

Aydın İli Buharkent İlçesinde bulunan Buharkent JES toplam 14,1MWm/13,77 MWe kurulu gücündedir. Santral, Eylül 2018 tarihi itibarıyla işletmeye alınmış olup, yıllık üretim beklentisi 112.8 milyon kWh’tir.

2018 yılındaki üretim miktarı 18.4 milyon kWh, 2019 yılındaki üretim miktarı 91.8 milyon kWh’tır.

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” madde 16 uyarınca kamuya yapılacak bilgilendirme için tıklayınız.

Enerji Dağıtımı

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.; 35 bin 501 kilometrekare alanda, 4 il, 55 ilçe, 2221 mahalle ve 636 köyde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplam 3.2 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak, altyapısını geliştirmeye devam etmektedir.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.; enerji dağıtım sektöründe gerek müşteri sayısı, gerekse arz miktarı bakımından, pazar payının yüzde 9’una sahiptir. Bu veriler ışığında, Türkiye’nin 4. büyük dağıtım şirketi ünvanına sahip olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli hizmet verme anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2019 yılında 12,1 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 145 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., idari, saha operasyonları ve taşeron personelleri dahil 2100’ü aşkın personeli ile bölgesinde abonelerine sürekli ve kaliteli elektrik sağlamak için kesintisiz hizmet vermektedir

https://www.limakuludag.com.tr/

Kosova Elektrik Dağıtım A.Ş.

Balkanların merkezinde Avrupa’nın en genç ülkesi ünvanına sahip Kosova’da elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Kosova Elektrik Dağıtım Hizmetleri (KEDS) Kosova’nın 7 il merkezi ve 30 ilçesinde 10,887 kilometrekarelik alanda müşterilerine elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Elektrik dağıtımı konusunda ülke genelinde 2019 yılında 605 bin aboneye, 5.32 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştirildi. 2019 yılında müşteri memnuniyetini arttırmak adına şebeke ve teknoloji yatırımları kapsamında 22,5 milyon euro tutarında yatırım hayata geçirildi. Faaliyet göstermeye başladığı 2013 yılı Mayıs ayından 2019 yılsonuna kadar toplam 146 milyon euro yatırım başarıyla tamamlandı.

Faaliyet gösterilmeye başlanan tarihten itibaren dijitalleşmeye önem verilmiş olması neticesinde, 2019 yılı sonu itibarıyla tüm müşterilerin yüzde 9.61’i smart grid sistemine dahil edildi. 2020 yılı sonu itibarıyla, Scada sistemleri entegrasyonunun tamamlanması sağlanacaktır. Bölgenin önemli sorunlarından biri olan enerji kayıpları, 2013 yılında yüzde 31 seviyesinde iken, yapılan yatırımlar ve başarılı operasyonlar neticesinde 2019 sonu itibarıyla yüzde 20.36’ya düşürüldü.

KEDS Elektrik Dağıtım Şirketi tüm abonelerine en yüksek standartlarda elektrik hizmeti vermeyi ve elektrik enerjisi ile ilgili tüm altyapı sorunlarını gidermeyi amaçlamaktadır.

Enerji Satış ve Ticareti

Limak Enerji Ticareti, deneyimli ve eğitimli çalışma ekibi ile sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamakla kalmayıp, maksimum verimlilik ve etkinlik ilkesi ile sektörün öncü şirketleri arasında yer almaktadır. Son derece dinamik olan Türkiye enerji piyasasının gelişimine liderlik eden Limak Enerji Ticareti, sektör temsilcileri ile beraber çalışarak sektörün öncü derneklerine (ETD, EÜD, GÜYAD, DEİK vb.) ve çalışma gruplarına destek vererek gelişimin öncüleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de enerji borsasının kurulması faaliyetlerinde de aktif rol alan Limak Enerji Ticareti, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’nin kurucu ortağı ve hissedarıdır.

Limak Enerji Ticareti, gruba bağlı kömür, doğal gaz, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi farklı kaynaklara dayalı üretim varlıklarının, etkin planlanmasını ve bu kaynakların karlılığının üst seviyede olacak şekilde optimize edilmesini sağlamakta ve ilave olarak üretim tesislerine ticari anlamda ekstra kazanç sağlamak için yan hizmetler kapsamında oluşabilecek avantajları da en iyi şekilde değerlendirmektedir. Limak Enerji Ticareti, grup şirketlerinden oluşan kendi portföyü dışındaki tesislerin de işletmesini ve ticari faaliyetlerini üstlenebilmektedir.

Sürdürülebilir büyümeye önem veren Limak Enerji Ticareti A.Ş., her sene artış gösteren bir hacim ile toptan elektrik satışına devam etmektedir. Ticaret hacmini, enerji piyasasında faaliyet gösteren ticari iş ortakları ile Limak Enerji’nin kendi üretim ve perakende portföylerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapmaktadır.

Türkiye ve Avrupa’da yirmiden fazla iş ortağı ile ikili anlaşmalarla ticaret yaparak, Tezgah Üstü Piyasalar (OTC), Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da önemli bir aktör olma vizyonuna sahip Limak Enerji Ticareti, Sırbistan’da bulunan LC Electricity Trading & Supply ile birlikte Kosova’dan Türkiye’ye kadar tüm Güneydoğu Avrupa bölgesinde faaliyetlerini yaygınlaştırarak, sınır ötesi enerji ticareti hacmini artırmaktadır.

Limak Enerji Ticareti piyasa analizleri ile Limak Enerji Grubu’nun tüm ticari aktivitelerini yönetmektedir. Piyasada oluşabilecek ticari risklerin konsolide yönetiminden ve takibinden sorumlu çalışmalar yapmaktadır. Çevresel duyarlılığı olan müşterilerine karbon emisyonlarını azaltabilmeleri için yenilenebilir kaynaklarından onaylanmış karbon satışı gerçekleştirmektedir. Ayrıca, “Dengeden Sorumlu Grup” kapsamında kendi oluşturduğu 20 şirketin bulunduğu grup ile maliyet azaltımı sağlayarak tasarruf elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu süreçte grup ortaklığı yaptığı ticari şirketlere uzman operasyon ekibi ile destek vermekte ve müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutulmaktadır. Limak Enerji Ticareti, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile kazan-kazan ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

www.limakenerji.com.tr 

X