Basın
Basında Limak
2015
Limak, ’sürdürülebilirlik’ hedefini raporla tescilledi

Limak, ’sürdürülebilirlik’ hedefini raporla tescilledi

Akşam / 22.02.2015
Limak, ekonomik, çevresel ve sosyal performasını ’Sürdürülebilirlik Raporu’nda topladı.
Özdemir, "Önümüzdeki dönemde buradan yola çıkarak hedef de belirleyeceğiz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR büyüme ilkelerini pusula yaptı, ilk raporunu yayımladı. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir" mottosundan hareket ettiklerini belirtti.

HER İŞ İÇİN AYRI RAPOR
"Raporumuzda faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, sektörel özelliklere göre sürdürülebilir büyümeyi iş yapış biçimi haline getirdiğimizi bütün paydaşlarımıza açıkladık. Bundan sonra da sürdürülebilirlik yolunda yeni hedefler ve gelişme alanları belirleyerek yıllık raporlar hazırlamaya devam edeceğiz" diyen Özdemir, AKŞAM Ekonomi’ye konuştu. İlk defa hazırladıkları raporda, 2013’te Limak’ın yurtiçi ve yurtdışındaki tüm ana faaliyet alanlarındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansıyla bunların etkilerinin bir özetini paylaştıklarını belirten Özdemir, şunları söyledi: "Grubumuzun ana faaliyet alanları olan inşaat, turizm, çimento altyapı yatırımları, havalimanı ve liman işletmeciliği, enerji üretim, dağıtım, satış ve ticaret ile gıda sektörlerini kapsıyor. Bölümler her bir iş birimi için ayrı birer rapor olacak derinlikte hazırlandı. Kapsamı, GRI önceliklendirme ve paydaş katılımı ilkelerinin iş birimlerimize uygulanmasıyla belirlenen rapor, geniş katılımlı, kolektif bir çalışmanın ürünü.

ÇEVREYE SAYGI KAPSAMINDA
Raporumuzda finansal performansımızın yanı sıra çevreye saygı kapsamında iklim değişikliği, enerji verimliliği, atıkların kullanımı; paydaşlarımız kapsamında çalışan sağlığı ve güvenliği, işe alma ve yetenek yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk; kurumsallaşma kapsamında ise kurumsal yönetim, iç denetim ve uyumluluk başlıklarına yer veriyoruz. İlk raporumuzda Limak’ın bu konulardaki performansını tespit ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bunlardan yola çıkarak gelişme alanlarımızı ve hedeflerimizi de belirleyeceğiz."

Evrensel ilkeleri benimsiyoruz
GEÇEN yıl aralık ayında Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi - United Nations (UN) Global Compact’e imza attık. Sürekli rekabet içindeki iş dünyasına, ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren, bu kurumsal sorumluluk yaklaşımını ve ilkelerini benimsiyoruz. Limak olarak uzun süredir iş yapış biçimimizi zaten bu anlayışla kurguluyoruz. 2000 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından binlerce şirket ve sivil toplum kuruluşu, bu evrensel ilkeleri, iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini gönüllü olarak ilan ediyor.