Basın
Basında Limak
2013
“İskenderun Ortadoğu’nun ticaret merkezi olma misyonunu yeniden üstlenmiştir”

“İskenderun Ortadoğu’nun ticaret merkezi olma misyonunu yeniden üstlenmiştir”

Demokrat İskenderun / 26.11.2013
 Cem Aysel kimdir? Kısaca tanımlayabilir misiniz?

1967 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesinde doğdum. Bursa Erkek Lisesi mezunuyum. Üniversite eğitimimi, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Yapıları Mühendisliği bölümünde tamamladım. Denizcilik sektöründeki kariyerime gemi acenteliği operasyon bölümünde başladım. Sektördeki 25 senelik tecrübemi,  liman saha operasyon, satış pazarlama bölümlerinde operasyon müdürlüğü, acente müdürlüğü, liman müdürlüğü ve gemi inşa sektöründe tersane yöneticiliği olmak üzere birçok farklıgörevler oluşturdu. 2013 yılı Mart ayından bu yana ise, LimakPort İskenderun’un  Genel Müdürlük görevini yürütüyorum.

İskenderun’u Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Coğrafi olarak nasıl buldunuz? Geleceğini nasıl görüyorsunuz?

İskenderun coğrafi konumu ve tarihi geçmişi ile ülkemizin en önemli merkezlerinden biridir.İlçenin sosyal ve kültürel yapısına baktığımızda tam bir mozaik görüyoruz. Dışardan gelenler, bölge insanının içten ve samimi yaklaşımı ile çok kısa sürede buraya alışabiliyor.

Ülkemizde tek Merkez Bankası şubesinin burada bulunması da, ilçenin ticari önemini ayrıca vurguluyor. İskenderun, Körfez krizinden  oldukça etkilenmesine rağmen, kriz sonrası yaşanan ticari kayıplarını geri kazanmakla kalmayıp,  Ortadoğu’nun en önemli ticaret kapılarından biri olma misyonunu  tekrar üstlenmiş durumda.

Ülkemizde süregelen istikrar ortamı ve Ortadoğu bölgesinde beklenen olumlu siyasi gelişmelerin desteği ile ticari faaliyetlerin daha da artacağını düşünüyoruz. Hali hazırda, Şanlıurfa, Diyarbakır ve diğer Doğu, Güneydoğu illerimizde artan sayıdaki  organize sanayi bölgeleri oluşumları, ilave yatırımlar, teşviklerin olumlu etkileri görülmeye başladı. Bu gelişmeler, daha fazla ticari faaliyet oluşturduğundan, denizcilik ve bilhassa limancılık sektörlerimizin gelişmesine önemli katkıları olacak.

Limakport’un, İskenderun Limanı’nda öncelikli ve nihai hedefi nedir?

Gelecekle ilgili en öncelikli planımız; güvenli, hızlı, müşterilerine katma değerli hizmetler sunabilen, modern altyapısı ile ana konteyner gemilerini elleçleyebilen bir ana liman ve Ortadoğu için en önemli transit kapılarından biri olmak. Limanımızı 10 yıl sonra, hedeflediğimiz tam kapasitesi ile çalışan, Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz’in, hatta dünyanın en önemli limanlarından biri olarak hayal ediyoruz.

Konteyner taşımacılığında hedef nedir, bu hedefe ulaşılabilecek mi?

Limanımızın yenilenmesi, genişletilmesi ve en modern teçhizat ve altyapı ile ticaretin hizmetine etkin bir şekilde sunulmasına yönelik çok yoğun bir yatırım süreci içine girdik. İhracatçı ve ithalatçıların tüm ihtiyaçlarına vaktinde ve eksiksiz bir şekilde yanıt vermek üzere limanımıza özel tasarlanan dev vinçleri de teslim aldık. Yatırım planımızdaki nihai kapasiteye 3 aşamada ulaşacağız. Şu anda ilk aşamayı tamamlamış bulunuyoruz. Kapasitemiz 1.3 milyon TEU’ya yaklaşmış durumda. Bu aşama tamamlandığında250 milyon dolar tutarında yatırım gerçkleştirmiş olacağız. İlerleyen yıllarda,ilave  talebe yönelik olarak yapılacak üçüncü aşama yatırımla, nihai kapasite olarak planladığımız yıllık 3 milyon TEU’ya ulaşacağız.

Çevre İller ve Organize Sanayi Bölgeleri ile görüşmelerin meyveleri toplanmaya başladı mı?

Özellikle Türkiye’nin 2023 hedefleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin son 10 yılda gösterdiği büyüme performansı ve bölgede komşu ülkelerin transit yükleri için artış gösteren talebi dikkate alındığında, böylesine modern ve yüksek kapasiteli bir limana duyulan ihtiyaç net bir şekilde ortaya çıktı. Limanda yaptığımız çalışmalarla bölge sanayicisi ve ihracatçısının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaya odaklandık. Özellikle maden, tekstil ve plastik hammaddesi, yaş sebze ve meyve yüklerini dikkate alarak çok önemli düzenlemeler yaptık. Bu süreçte çevre iller ve bizim için büyük önem taşıyan organize sanayi bölgeleri ile gerçekleştirdiğimiz limanımızı tanıtıcı görüşmelerin geri dönüşlerini almaya başladık. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Limakport olarak, gerçekleşmesini istediğiniz Amanos Tüneli Projesi’nin Limana ve bölgeyekatkısı ne olacaktır, Limakport olarak bu projeye hazırlıklı mısınız?

Amanoslar’da yapılması planlanan Hassa Tüneli Projesi, LimakPort İskenderun için büyük önem taşıyor. Limanımız,kalkınmada öncelikli ve sanayileri hızla gelişen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Kilis gibi yakın bölgedeki il ve ilçelere hali hazırda en yakın liman konumundayken bu tünel ile birlikte çok daha yakın bir konuma gelecek. Karayolu ulaşımında 100 km’nin üzerinde sağlanacakkısalma ile,lojistik ve zaman  tasarrufu imkanı sunulmuş olacak, bu gelişme ile LimakPort İskenderun, tüm hinterlandın dünyaya açılan en önemli ticaret kapısı haline gelecektir.

Diğer Limanlar’a göre tarifeniz hangi konumdadır?

Bölgedeki aynı hizmetleri sunabilen limanlara göre yüzde 15-20 arasındaki tarife avantajı ile, ilave müşteri odaklı hizmet avantajları LimakPort İskenderun’u tüm bölge sanayicisinin tercih ettiği bir liman haline getiriyor.

Mersin Limanı’ndaki yük trafiğinin, İskenderun Limanı’na çekilmesi; Demir-Çelik Taşımacılığının da İskenderun Limanı’ndan yapılması için girişimleriniz var mı, varsa nelerdir?

Bildiğiniz gibi, İskenderun bölgesi büyük bir demir çelik sektörüne ev sahipliği yapmaktadır. Demir çelik sanayimiz için gerekli hammaddelerin konteynerlerle bölgemize gelmesi hız ve maliyet açısından sanayicilerimize katkı sağlayacaktır. Ayrıca, demir çelik mamüllerimizin uzak pazarlara ulaşması açısından da konteyner operasyonlarının büyük katkısı olacaktır. Bu konuda da bölgedeki yoğun maden ihracatını dikkate alarak, yaklaşık 9.000 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 40.000 metrekarelik bir alanı krom, bakır, demir ve mermer gibi maden ürünlerinin konteynerize edilmesi için hazırladık. Limanımız, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Adıyaman gibi bölgelerimizde olan organize sanayilerimize hammaddelerinin daha düşük maliyetle sevkini sağlayacak ve aynı zamanda ihracatlarımız için de hem ekonomik hem de kaliteli ve hızlı hizmet üreten uygun bir liman durumunda olacaktır.

Personel gereksinimlerinizi nasıl karşılıyorsunuz?

Limakport’ta yürütülen faaliyetlerin, İskenderun  istihdamına doğrudan ve dolaylı olarak katkıda bulunuyor. Limanımız kapasite artışı ve gemi, yük trafiği artışına paralel olarak limandaki istihdam artışı da devam ediyor. Mevcut durum itibarı ile alt yüklenicilerimiz hariç olmak kaydı ile toplam çalışan kadrolu personelimizin %80’i yani, her beş personelden 4’ü İskenderun ve çevresinden istihdam edilmiştir. Ayrıca, bölgede lojistik altyapının gelişmesine paralel olarak, istihdamın hızla artmasını beklemekteyiz.

Ortadoğu’daki siyasi istikrarsızlık ve Suriye’de yaşananlar Limanınızı nasıl etkilemektedir?

Suriye’deki iç sorunlar ve bu sorunlar nedeniyle sınır kapılarının kapatılması, öncelikle bölge ticaretini ve karayolu ile Arap Yarımadası’ndaki ülkelere ihracat yapan sanayiciyi olumsuz yönde etkilemiştir. Ticaretin devam etmesi amacıyla yeni lojistik yol arayışına geçilmiş ve bu nedenle yüklü tırların deniz yoluyla gideceği ülkelere güvenli, ucuz ve etkin bir şekilde gitmesini mümkün kılan düzenli gemi seferleri limanımızdan başlamıştır. Bu operasyonlara öncelikli bakış açımız,  uluslararası ticarete ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Bununla birlikte ticaretin geneline bakıldığında özellikle Suriye ile olan ticarette İskenderun Limanı’nın kullanım oranı olumsuz olarak etkilenmiştir. Bölgedeki siyasi istikrarın tekrar oluşması ile, Limanımızın faaliyetleri daha da artacaktır.

Limakport olarak İskenderun’da karşılaştığınız sorunlar var mıdır, varsa nelerdir?

İskenderunlu yatırımcıların, limanların vazgeçilmezlerinden olan geri sahadakilojistik alanlarda bölgedeki yük trafiğinin gerekliliklerine uygun destekleyici yatırımları ivedilikle yapmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. LimakPort olarak bu tür yatırımların limanda yapılan yatırımlarla paralel hızda gitmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İskenderun Limanı’nda son zamanlarda yasal olmayan yüklerin ele geçirilmesi Türkiye gündemini meşgul ediyor. Bu konuda ne gibi önlemler alıyorsunuz?

LimakPort İskenderun, tüm dünya ticaretinde bölgenin en güvenli limanı olarak yerini aldı. Son teknoloji ekipmanlarla uluslararası standartlarda güvenlik hizmetleri, ISPS Güvenlik Sertifikası ile bölgemizdeki tek X-Ray cihazına ve bu konuda özel eğitim almış gümrük personeli bulunan liman olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle bu özellikleri ile gündeme gelecektir.