Basın
Basında Limak
2012
Sabiha Gökçen’e "Yeşil kuruluş" sertifikası

Sabiha Gökçen’e "Yeşil kuruluş" sertifikası

Vatan / 07.06.2012
İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN ULUSLARARASI HAVALİMANI TERMİNAL İŞLETMECİSİ ISG, SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ’YEŞİL KURULUŞ’ SERTİFİKASI ALDI 

Türkiye’nin ilk "engelsiz havaalanı kuruluşu" olan ISG, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen ’Yeşil Kuruluş’ unvanını almaya hak kazandı. ISG bu unvana Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Yeşil Havalimanı Projesi’ kapsamında istenilen koşulları yerine getirdiği için layık görüldü. ISG CEO’su Gökhan Buğday: "Bugün çevre konusu bütün dünya vatandaşları için üzerinde titizlikle durulması ve hızla çözümler üretilmesi gereken bir konu. Bizim de en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüttüğümüz çevreyle ilgili çalışmaların takip edilmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce takdir edilmesinden onur duyduk" dedi. 

Türkiye’nin ilk "engelsiz havaalanı kuruluşu" olan, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi ISG ’nın fark yaratan uygulamaları yeni bir sertifikayla bir kez daha tescillendi. ISG, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Yeşil Havalimanı Projesi’ kapsamında istenilen koşulları yerine getirdiği için ’Yeşil Kuruluş’ unvanına layık görüldü. 

Yeşil Kuruluş unvanı alan işletmelerin çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için gerekli çalışmaları yerine getirmiş oldukları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tescilleniyor. Bu unvanı alan işletmenin, projede belirtilen logoyu kullanmasına ayrıca işletme yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdit ücretlerinde de yüzde 20 indirim kazanması mümkün oluyor. 

ISG CEO’su Gökhan Buğday: "Çevreci havalimanı olduğumuz bir kez daha kanıtlandı"
ISG CEO’su Gökhan Buğday, hızla artan dünya nüfusuna karşı sınırlı doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve korunmasının artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti. Gökhan Buğday, "Bugün çevre konusu bütün dünya vatandaşları için üzerinde titizlikle durulması ve hızla çözümler üretilmesi gereken bir konu, bizim de en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 13.6 milyon yolcunun ayak bastığı bir işletme olarak çevre konusunda üstümüze düşen görevleri konuyla yetkili mercilerle işbirliği içinde çalışarak yerine getirmek ve kendimizi bu konuda kusursuz kılmak için çok titiz hareket ediyoruz" dedi. 

ISG olarak çevre konusunda yürütülen çalışmaların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanarak, ’Yeşil Kuruluş’ unvanına layık görüldüklerini hatırlatan Gökhan Buğday şöyle devam etti: "Bu unvana layık olmak ve çevre konusunda yürüttüğümüz çalışmaların sürdürülebilir olmasını sağlamak başlıca görevimiz. Bizi bu unvana layık gören Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bir kez daha teşekkür ediyoruz." ISG Kalite Güvence Müdürü Şebnem Esi: "Etkin çevre politikası oluşturduk ve hayata geçirdik" ISG Kalite Güvence Müdürü Şebnem Esi, havalimanı olarak Yeşil Kuruluş unvanı alabilmek için etkin bir çevre politikası oluşturulduklarını, periyodik hedef değerlendirmeleri yaparak sistemin etkinliğini sorguladıklarını söyledi. 

Geri dönüştürülebilen atıkların ayrı olarak toplanması için terminal içerisinde atık toplama kutuları yerleştirildiğini aktaran Şebnem Esi, çevre risk değerlendirmeleri yaptıklarını, Çevre Acil Eylem Planı oluşturduklarını söyledi. ’Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri’ ile personel farkındalığının artırıldığını ifade eden Şebnem Esi, terminal kiracıları ve işletme adına çalışan taşeronların ’Terminal Atık Yönetim Planı’na göre faaliyet göstermesinin sağlandığını aktardı. 

Şebnem Esi, tehlikeli atıklar için mevzuata göre geçici depofama alanı yarattıklarını söyledi. 

Bütün bu süreçlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış yetkili kuruluşlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini ifade eden Şebnem Esi, iç çevre denetimleri ile sistemin sürdürülebilirliğini ve yasal mevzuata uyumu sağladıklarını da aktardı.