Basın
Basında Limak
2012
Limak, İskenderun’a fon ortağı aldı

Limak, İskenderun’a fon ortağı aldı

Dünya / 24.03.2012
Limak, kısa süre önce 36 yıllığına isletme hakkını aldığı İskenderun Limanı’ndaki hisselerinin yüzde 20’sini uluslararası altyapı yatırım fonu InfraMed Infrastructure’a devretti. Limak, Avrupalı 5 kurumsal yatırımcının ortaklığında kurulan fona, devrettiği hisseye karşılığı bir yönetim kurulu üyeliği verdi. Gerçekleştirilen işbirliği ile İskenderun Limanı için önümüzdeki 5 yılda toplam 250 milyon dolarlık yatınm yapılması, limanın konteyner kapasitesinin ilk etapta 1.3 milyon TEU’ya, ilerleyen aşamalarda ise 3 milyon TEU’ya çıkarılması hedefleniyor. 

InfraMed ortaklığının duyurusu amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Limak Yatırım Yönelim Kurulu Başkam Ebru Özdemir, limancılık hizmetinin kendileri için önemli ve gelecek bekledikleri bir sektör olduğunu belirterek, "Dünyada artık uluslararası altyapı yatırım fonu ayrı bir uzmanlık olarak görülüyor. Avrupalı 5 kurumsal yatırımcının ortaklığında kurulan, arkasında çok önemli kamu kuruluşlarının desteği olan InfraMed’in Türkiye’de ve dünyada ilk ortaklığını bizimle yapmasından son derece mutluyuz" dedi. 

Limak’ın altyapı yatırımları ağırlıklı bir grup olduğunu vurgulayan Özdemir, bir süre önce enerji, ulaşım ve lojistik sektörlerindeki tüm altyapı yatırımlarını Liıııak Yatırım çatısı allına aldıklanm indirtti. Limak Yalırun bünyesindeki İskendenuı Limanı ile ilgili olarak Özdemir, "201 l’in sonunda 372 milyon dolar lıcdcllc devraldığımız limanın geniş bir hintcrlandda daha fazla tercih edilmesi ve Türkiye’nin en büyük limanlarından biri haline gelmesi için altyapı çalış malan vc modern ekipman yatırımlarına derhal başladık Bu isler için 250 milyon dolarlık yatırım bütçesi belirledik" diye konuştu. Özdemir, InfraMed ile ortaklıklıklarının bir başlangıç olduğunu ifade eden Özdemir, "Altyapı ağırlıklı bir şirket olarak, farklı alanlardaki yatırımlarımız için de önümüzdeki dönemde farklı işbirliği olanaklarına sıcak bakıyoruz. InfraMed de Limak ile olan ilişkilerine uzun vadeli bakıyor, bu bizim için son derece önemli" dedi. 

Güçlü birliktelik yaratacağız InfraMed CEO’su Fredcric Ottavy de fonun Güney ve Doğu Akdeniz Bölgesi’ne odaklanmış uzun dönem uluslararası altyapı yatırım fonu olduğunu söyledi. InfraMed Infrastructure’ın, Cassa Depositi e Prestiti, Caisse des Depots et Consıgnations, Caisse de Depot eı de Gestion, EFG Hennes vc Avrupa Yatırım Bankası gibi Avrupa’nın 5 önemli kurumsal yatırımcının 385 milyon euroluk sermaye katkısıyla kurulduğunu anlatan Ottavy, "Önümüzdeki dönemde fon büyüklüğünü 1 milyar ciro’ya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Ottavy, İskenderun limanı projesinde yüzde 20’lik ortaklıklarıyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: "Biz bu yatırımda Limak ile birlikte olmaktan ve bu projeyi hem bölge hem de yatırımcılar için bir basan haline getirmek amacı ile birlikte çalışmaktan dolayı mutluyuz. Bizim için Limak, kanıtlanmış basan hikayeleri olan bir ortak ve bu bizim için cok önemli. İki kuruluşun tamamlayıcı özelliklerinin güçlü bir birliktelik yaratacağına inanıyoruz." Ottavy, InfraMed olarak şu anda Türkiye’de enerji, ulaştırma ve şehircilik sektörlerinde birçok büyük projeyi değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi. Limak Yönetim Kurulu Başkam Nihat Özdemir de yaptığı kısa değerlendirmede, Türkiye’nin hedefledikleri İskenderun Limanı gibi büyük bir limana ihtiyacı bulunduğunu, yapılacak yatırımlarla kapasitesi üç katma çıkarılacak limanın, Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olacağını söyledi.