Basın
Basında Limak
2012
İskenderun Limanı’na Limak’tan 250 milyon dolar yatırım

İskenderun Limanı’na Limak’tan 250 milyon dolar yatırım

Milliyet Business / 25.05.2012
Limak Grubu’na ait Limakport Genel Müdürü Oğuz Tümiş, İskenderun Limanı’nın bulunduğu yer ve jeopolitik öneminden dolayı sayılı limanlardan biri olmaya aday olduğunu belirterek. "İlk aşamada yapılacak yatırım miktarı bugüne kadar özelleştirme sonucunda alınmış limanlara yapılan en büyük yatırım olacak. İnşaat ve ekipman yatırımlarının toplamı ilk aşamada yaklaşık 250 milyon dolar civarında" diye konuştu. 

İskenderun Limanı’ın Hatay’a katkıları ne olacak? Kaç kişi çalışacak?
Bir liman her ne kadar modern ekipmanlarla da donatılsa, her ne kadar modern alt ve üst yapılara da sahip olsa sonuçta bunu kullanacak ve yönetecek olan insandır ve sektörel olarak da hizmet sektörüdür. 

Dolayısı ile çalışanlar en önemli unsurlardan biri olacaktır. Bir limanda yüzlerce alt süreç olduğundan bu süreçleri yönetecek tecrübeli bir yönetici kadrosu ve bu kadroyu destekleyecek ve zamanı geldiğinde yöneticileri ikame edecek çalışanlara gereksinim duyulmakta. 

Tüm yatırımlar süresince inşaat tarafında yaklaşık 200 kişi çalışacak. Liman işletmesi çalışan sayısını yatırımların tamamlanmasına bağlı olarak zaman içinde artıracak. Başlangıç aşamasında operasyonel taşeronlar ile birlikte 150 kişilik bir çalışan sayısına ulaşmış bulunmaktayız. Bu sayı tam kapasiteye gelindiğinde 750 kişiyi geçecek. Çalışanların çok büyük bir kısmı bölgeden istihdam edilmektedir ve her çalışan aylarca süren bir eğitim sürecinden geçmekte. İşe yeni başlayan bir çalışandan tam verim alınması 1-2 yıl arasında olacak. 

İskenderun limanı tarihler boyunca önemli bir liman olmuş. Limak için önemi nedir? Ciroda ne kadar payı olması hedefleniyor? 

Limak temelde bir inşaat firması olmasına rağmen girdiği her sektörde işletmeci rolünü de üstlenmiş ve başarılı bir şekilde işletmecilik alanında da ismini duyurdu. Denizlerle çevrili ülkemizde limancılık da gelişmekte olan önemli bir hizmet sektörü ve bu alanda da Limak olarak üstlendiğimiz misyonumuzu en iyi şekilde yerine getireceğimize inancımız sonsuz. İskenderun Limanı bulunduğu yer ve jeopolitik öneminden dolayı ülkemizin sayılı limanlarından biri olmaya aday. Sadece Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde bulunan büyük sanayi bölgelerine hizmet vermenin yanı sıra güney komşularımızla olan ticarette de önemli bir yere sahip. Limanımız ayrıca İskenderun’da bulunan büyük sanayi kuruluşları için de dünyaya açılabilecek önemli bir kapı olacak. Bu bölgelerdeki ithalatçı ve ihracatçılarımıza en iyi, modern, ekonomik hizmeti vererek yerli firmalarımızın dünya genelinde daha rekabetçi bir konuma gelmeleri bizim en büyük hedefimiz. 

Ciro ve elleçleme hedefi nedir?
Limanımızın kapasitesi yatırımların tamamlanması doğrultusunda artacak; öncelikle konteyner ile birlikte müşterilerimizden gelen talebe istinaden her türlü genel kargo ve dökme yükleri de elleçleyecek. Konteynerde nihai hedefimiz yılda 3 milyon TEU elleçlemek. Aynı zamanda konteyner dışında da en az 1 milyon ton katı yük elleçlemeyi hedefliyoruz. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda bu rakamlara orta vadede ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. 

Yapılacak yeni yatırımın miktarı ne olacak? 
TCDD’den yapılan liman özelleştirmesi sonucunda 36 yıl süre ile işletme hakkının devralınması ile birlikte öncelikle tüm alt ve üst yapı yatırımlarının yapılması planlandı. İlk aşamada yapılacak yatırım miktarı bugüne kadar özelleştirme sonucunda alınmış limanlara yapılan en büyük yatırım olacak. İnşaat ve ekipman yatırımlarının toplamı ilk aşamada yaklaşık 250 milyon dolar civarında olacak. 

Modern konteyner limanı özelliklerine sahip yapılanma ile birlikte, aynı zamanda konteyner harici katı yüklerin de elleçlenebileceği tüm imkanlara sahip bir limana kavuşmak hedefimiz. 

Yapılacak çalışmalar sonrası nasıl bir liman olacak? 
Hem bölgenin hem de Doğu Akdeniz’in büyük bir liman ihtiyacını giderecek yatırımlar yapılacak. Bu hedeflere ulaşmak için çok farklı ve detaylı çalışmalar yapılmakta. Öncelikle düzgün, sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışacak bir limanın iç tasarımı ve buna bağlı olarak verilecek hizmetlerle ilgili tüm alt ve üst yapıların projelendirmesi yapılmakta. Bu projeler doğrultusunda inşaat çalışmaları başlayacak. Tüm rıhtım ve iskeleler modern liman vinçlerini taşıyacak şekilde kazıklı sistemlerle güçlendirilecek. 

Büyük tonajlı gemilerin rahatlıkla manevra yapabilmesi için liman içinde tarama çalışmaları yapılacaktır ve tarama sonucunda Türkiye’ye gelen en büyük konteyner gemilerinin kullanabileceği derinliğe ulaşılacak. 

Konteyner istifleme kapasitesini artıran ve uydu bağlantılı sistemlerle çalışan bu vinçler sıfır emisyon yaydıkları için hem çevreye duyarlı olacaktır hem de gürültüsüz çalışacak.