İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
X
Basın
Basında Limak
2008
Limak, yüzde 25 büyüdü

Limak, yüzde 25 büyüdü

Dünya İnşaat / 08.10.2008
Limak Çimento San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, İSO’nun her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu anketine göre Limak Kurtalan’ın 2005’te 462, 2006’da 336 ve 2007’de ise 287’inci sırada yer aldığını belirterek, 2008 yılında ise 120’nci sırada yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Özdemir, çimento sektöründe Türkiye genelinde bu yıl yüzde 6-6,5 2009 yılında da yüzde 8-8,5 oranında üretim ve pazarlama gücüne sahip olmayı hedeflediklerini açıkladı. 2007 yılında bir önceki yıla göre; yurtiçi satışlarda yüzde 14,24 ve yurtdışı satışlarda 63,15 olmak üzere toplamda yüzde 24,61 oranında büyüme sağladıklarını kaydeden Özdemir, "Limak Çimento olarak 2012 yılına kadar çimento tüketimde büyüme hedefimiz her yıl için yüzde 2-4 olarak öngörülmektedir. Ürün cirosunda artışımız yüzde 29,17 gerçekleşmiştir. Şirket Esas Faaliyet Karını yüzde 32,80 artırmıştır" diye konuştu. Merkezi Siirt-Kurtalan’da olan Limak Çimento’nun 2000 yılında Siirt Kurtalan, 2006 yılında Diyarbakır-Ergani ve Gaziantep Çimento Fabrikalarını, 2007 yılında Şanlıurfa Çimento Fabrikasını satın aldığını belirten Özdemir, 2008 yılında ise Bitlis Çimento Fabrikası’nın inşaatının tamamlandığını söyledi.

Özdemir, Limak Çimento Grubu’nun 2007 yılında bir önceki yıla göre klinker üretiminde yüzde 25,21 çimento satışında ise yüzde 24,61 oranında artış sağladığını kaydederek, "Grubun klinker üretimi ise 5 milyon tona ulaşmıştır. Gerçekleştirilen 100 milyon dolarlık ihracat ile 207 yılı Türkiye çimento pastasında yüzde 13,71’lik paya sahibiz. Grubumuzun Irak, İran ve Suriye’ye yapmakta olduğu ihracat tutarının 2008 yılında 100 milyon dolar civarında olması beklenmektedir. Limak Çimento Grubu bünyesindeki dört fabrikamızda 2007 yılı sonu itibariyle toplam 849 kişi istihdam edilmektedir. 30 milyon dolara mal olan ve 2008 yılı Ağustos ayında faaliyete geçen Bitlis Çimento Üretim Tesisimizdeki çalışanlarla birlikte toplam istihdamımız 882 kişi olmuştur. Söz konusu tesisimiz 18 ay içerisinde kurulacak klinker üretim hattı sayesinde bir fabrikası haline getirilecek ve yaklaşık 150 kişi daha istihdam edilecektir. Fabrikada 2 bin kişiye de endirekt istihdam sağlanacaktır" dedi.

Özdemir, Limak Çimento Grubu fabrikalarının AB standartlarına uygun emisyon değerleri ile çalıştığını belirterek, kalite ve çevre ile ilgili tüm belge ve izinlere sahip olduğunu söyledi. Özdemir, Grubun yaptığı yatırımlarla ve çevre bilincine sahip, maksimum verimlilik ve etkinlik ilkeleri ile çalışan donanımlı kadrosu ile sektöründe öncü şirketler arasında yer aldığını vurguladı.

"Fiyatlarda düşüş yaşanacak"
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yatırımlara devam etmesi ve daha çok istihdam yaratılmasının Limak Holding’in ana politikası olduğunu ifade eden Özdemir, bu bölgelerde yaşayan insanların refah ve yaşam düzeyini yükseltmek için mutlaka yatırım yapılmasının gerektiğini bildirdi. Özdemir, diğer büyük girişimcilerin de bölgeye yatırım yapmaya davet ettiklerini işaret etti. Sektörde 2008 ve daha sonraki yıllarda ortaya çıkacak arz fazlalığı nedeniyle rekabetin daha da artacağına işaret eden Özdemir, dolayısıyla fiyatlarda düşüşün yaşanacağını açıkladı. Yakıt olarak kullanılan ithal "petrokokun" nakliye fiyatlarının aşırı yüksek olmasından dolayı maliyetlerin arttığını kaydeden Özdemir, sözlerine şöyle devam etti. "Dolayısıyla ihracatta rekabet şansımız azalmaktadır. 1 ton çimento içerisindeki petrokokun maliyeti yaklaşı yüzde 33 oranındadır. İhracatta rekabet gücümüzün olabilmesi için yakıt olarak kullanılan petrokokun navlun giderlerinin geçmişte klinker örneğinde olduğu gibi sübvanse edilmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki enerji fiyatları yüksetir ve maliyetlerimiz içindeki payı yaklaşık yüzde 19 seviyelerine gelmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte sadece 2008 yılında enerjiye yapılan zam yaklaşık yüzde 45’tir. Kalkınmada öncelikli yörelerde halen devam eden enerji teşviki uygulamasının sürdürülmesi de bölge yatırımları ve istihdamı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu hususlara ilave olarak çimento ihracatında daha evvelki yıllarda olduğu gibi ’vergi iadesi’ uygulamasının gündeme alınması gerekmektedir."
X