İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
X
İnsan Kaynakları
Değerlerimiz

Değerlerimiz

Hizmet ve ürün kalitesinin, çalışanların kalitesine bağlı olduğunu kabul etmiş bir grup olarak aşağıdaki değerleri benimsemiş adaylar ile çalışmayı hedefleyip bu bilinçle işe alım süreçlerimizi yönetiriz:

Dürüstlük, Güvenilirlik, Sorumluluk
Tüm faaliyetlerde, ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak.

Liderlik
Kurumsal yönetim, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında güçlü bir yapıya, sisteme sahip olarak yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiği sektörlerde lider olmak.

Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık
Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak.

Verimlilik ve Etkinlik
Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir şirket olmak.

Kalite ve Sonuç Odaklılık

Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

Fırsat Eşitliği
Din, dil, cinsiyet, yaş, etnik köken, fiziksel engeller gibi eşitliğe aykırı görüş ve politikaları, işe alım süreçlerimizin ve çalışanlarımızla ilgili kararların dışında tutarak her türlü ayrımcılığın karşısında durmak.

Şeffaflık
Demokratik yönetim tarzını benimseyerek çalışanların yönetim ve karar süreçlerine etkin ve yetkin katılımını sağlamak. Bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlamak.

Çalışan ve Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak.

Ekip Çalışması
Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Sosyal ve çevre sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kuruluş olarak faaliyetlerinden toplumu yararlandırmak ve bilinçlendirmek.

Sürdürülebilirlik
Şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında ekonomik, sosyal ve çevresel faktörleri yaygınlaştırmak ve bu faktörlere bağlı riskleri etkin bir biçimde yönetmek.

Çeşitlilik ve Hoşgörü
İş yerinde kaynak ve fırsatlara eşit ve adil bir erişim sağlayarak çeşitliliğin ve kapsayıcılığın sürdürülebilir olduğu, çalışanların birbirine saygılı ve hoşgörülü davrandığı bir kurum kültürü oluşturmak.

Hukuka Uyum
Faaliyetlerinin çoğunluğunu yürüttüğü ülke olan Türkiye Cumhuriyeti kanunları da dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki kanunlara ve uluslararası hukuk kurallarına uymak ve faaliyetlerini tüm bu kanun, kural ve düzenlemelere uygun yürütmek.
X