İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
X
Sektörler
Enerji

Enerji

Enerji Üretimi

Limak Enerji; enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Hidroelektrik, güneş, jeotermal, doğal gaz ve kömür santralleri ile hâlihazırda 3.500 MW mertebesinde olan enerji portföyünü her yıl daha da büyütmekte, orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir. Bu çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur.

Limak Enerji’nin işletmede olan Alkumru, Çetin, Uzunçayır, Kargı, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Kirazlık hidroelektrik santralleri ve ilk ünitesinin kabulü 2020’de yapılıp devreye alınmış, diğer ünitelerinin 2021 yılı içinde devreye alınıp tam kapasite ile üretime başlayacak olan Gürsöğüt hidroelektrik santrali ile grubun işletme toplam HES kurulu gücü 1.321 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 4 milyar kWh’tir.

İşletmede olan hidroelektrik santrallerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gibi sertifikalar bulunmakta ve bu sertifikalar ile ilgili gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Limak Enerji, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, Isparta ilinde 5,7 MWp kapasiteli Isparta Gönen GES’i 2017 yılı içerisinde devreye aldı. Bunun yanında, 16,3 MWp kapasiteli lisanslı güneş enerji santrali Konya Apa GES’i, 2019 yılı 3. çeyreğinde yapımını tamamlayarak, 2019 yılı yatırım programına uygun olarak devreye aldı.

2019 yılı içerisinde, Konya Apa GES projesinin devreye alınmasıyla birlikte, toplam güneş santrali kurulu güç, 22 MWp büyüklüğe ulaştı. Yerli kaynaklardan yüksek oranda fayda sağlama vizyonuna uygun olarak, Konya ve Isparta bölgelerindeki güneş enerjisi santrallerinden yılda 38 milyon kWh enerji üretim hedefi ile Türkiye’nin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlanması planlanmaktadır.

Santrallerin Limak hissesine düşen üretimi, 2013’de 1,3 milyar kWh iken, 2014’de 1,9 milyar kWh, 2015’de 2,4 milyar kWh, 2016’da 5 milyar kWh, 2017’de 6,5 milyar kWh, 2018 yılında 9,15 milyar kWh 2019 yılında 12,4 milyar kWh, 2020 yılında 14,75 milyar kWh oldu. Mevcut yenilenebilir kaynaklı projeler tamamlandığında, grubun HES kurulu gücü 1.320 MW, yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 1.356 MW olacaktır.

Üretimdeki emre amadeliği daha güçlü hale getirmek için, 2013 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz çevrim santrali olan Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne katan Limak Enerji, bu önemli tesiste santral verimliliğini en yüksek düzeye çıkarmak için yenileme çalışmaları yaparak, Eylül 2017 itibarıyla tam kapasite emre amadeliği sağladı. Ayrıca 2018 yılında Aydın’da bulunan 14,1MW kurulu güce sahip Buharkent Jeotermal Enerji Santrali’ni devreye aldı.

Limak Enerji, 2021’de yapılacak büyük kapasiteli EÜAŞ hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihaleleri ve DSİ tarafından 2021 ve sonrasında gerçekleştirilecek büyük kapasiteli HES ihaleleriyle yakından ilgilenme ve portföyünü geliştirmeye devam etmektedir. Güneş yatırımları kapsamında, Limak’ın güneş dışı enerji yatırımları ile entegre hibrit GES projelerinde artı değer yaratmak adına yapılan çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilan edilen YEKA-GES-3 (Mini YEKA) ihalelerine şartname alınarak ihale süreci yakından takip edilmektedir.

 
Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ili, Tillo ilçesi sınırları içerisinde, Dicle Nehri’ne bağlı Botan Çayı üzerinde kurulu olan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2011 yılında devreye alındı.

Toplam 280 MW kapasiteye sahip olan santralin üretim lisansındaki yıllık ortalama üretim kapasitesi 881 milyon kWh olup, 2020 yılındaki üretim miktarı 776 milyon kWh’tir. 

Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali Türkiye’nin en büyük gövde hacmine sahip hidroelektrik santralleri arasında yer almaktadır.

Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasında kilit bir role haiz olan santral bölgenin en büyük özel sektör hidroelektrik santrali konumundadır. Yüksek teknolojiye haiz teçhizata sahip olan santral, Siirt ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitededir.

Alkumru Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında Uluslararası Karbon Standardı’na (VCS) uygun olarak Karbon Azaltımı Sertifikası almaya hak kazandı.

Santralde sera gazı emisyon azaltımı yıllık 475 bin ton CO₂ düzeyindedir. Proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda, Sosyal Karbon Validasyonu yaptırılarak, Sosyal Karbon Sertifikası da alındı.

Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri’ne bağlı Peri Suyu üzerinde kurulu olan Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2008 yılında devreye alındı.

Toplam 59 MW kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 180 milyon kWh’tir. 2020 yılındaki üretim miktarı 140,4 milyon kWh’tir.

Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Tunceli ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri’ne bağlı Munzur Çayı üzerinde kurulu olan Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2009 yılında devreye alındı.

Toplam 84 MW kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 322 milyon kWh’tir. 2020 yılındaki üretim miktarı 258,5 milyon kWh’tir. Tunceli’nin en büyük enerji santrali konumunda olan ve yüksek teknolojiye haiz teçhizata sahip olan santral, Tunceli ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitededir.

Gönüllü piyasalardaki Uluslararası Karbon Standartları’na (VCS) uygun olarak, Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifikası kazanan santral, 2011 yılında proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda Sosyal Karbon Validasyon Sertifikası’nı kazandı. Mart 2012’de projenin sosyal karbon etiketli ilk 250 bin ton doğrulanmış karbon emisyon azaltımı gönüllü piyasalara sunuldu.

Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Ankara ili, Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde, Sakarya Nehri üzerinde bulunan Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2017 yılının Nisan ayında işletmeye alındı.

“Enerjide Değişim ve Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen ICCI 2019 kapsamında düzenlenen Enerji Ödülleri Yarışması’nda Kargı Barajı ve HES, Hidroelektrik Kategorisi’inde “Verimlilik” ödülüne layık görüldü.

Sakarya havzasındaki en büyük özel sektör hidroelektrik santrali konumunda olan santralin kurulu gücü 100 MW; yıllık ortalama üretim kapasitesi ise 254 milyon kWh’tir. 2020 yılındaki üretim miktarı 150,7 milyon kWh’tir.

Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ile Tunceli illeri sınırında, Fırat Nehri, Peri Suyu üzerinde bulunan Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında işletmeye alındı. Kurulu gücü 131 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 421 milyon kWh’tir. 2020 yılındaki üretim miktarı 346,7 milyon kWh’tir.

Tatar Hidroelektrik Santrali’nin Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifika ve Sosyal Karbon Validasyonu çalışmaları tamamlandı.
 


Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ili sınırları içerisinde, Dicle Nehri, Botan Çayı üzerinde bulunan Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında işletmeye alındı. Tesis Alkumru Hidroelektrik Santrali mansabında yer almaktadır.

Kurulu gücü 48 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 150 milyon kWh’tir. 2020 yılındaki üretim miktarı 136 milyon kWh’tir.

Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elazığ ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri, Peri Suyu üzerinde bulunan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2015 yılında işletmeye alındı. Kurulu gücü 130 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 410 milyon kWh’tir. 2020 yılındaki üretim miktarı 335,5 milyon kWh’tir.

Pembelik Hidroelektrik Santrali’nin Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifika ve Sosyal Karbon Validasyonu çalışmaları tamamlandı.

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Siirt-Bitlis il sınırları içerisinde, Dicle Nehri’ne bağlı Botan Çayı üzerinde kurulu olan Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2020 yılında devreye alındı.

Toplam 420,1 MWe kapasiteye sahip olan santralin üretim lisansındaki yıllık ortalama üretim kapasitesi 1.174,740 milyon kWh olup, 2020 yılındaki üretim miktarı 574,288 milyon kWh’tir.

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Avrupa’nın ve Türkiye’nin RRC tipinde en büyük barajı olma özelliğine sahiptir.

Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasında kilit bir role haiz olan santral bölgenin en büyük özel sektör hidroelektrik santrali konumundadır. Yüksek teknolojiye haiz teçhizata sahip olan santral, Siirt ilinin yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak kapasitededir.

Çetin Barajı ve HES, 2020 yılında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Gürsöğüt Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Ankara ve Eskişehir illeri sınırları içerisinde Sakarya Nehri üzerinde bulunan Gürsöğüt Barajı ve HES 2020 yılında ilk ünitesini devreye almış olup, 2021 yılı içerisinde tam kapasite ile üretim yapacaktır.

Gürsöğüt Barajı ve HES Limak bünyesinde yapılan hidroelektrik santraller arasından ilk kez yerli üretim ile imal edilmiş türbin ekipmanlarına sahip HES olup, yerli aksam teşviğinden yararlanmaktadır.

2021 yılı içerisinde tam kapasiteli üretime geçecek Gürsöğüt Barajı ve HES 58 MW kurulu gücünde olup yıllık ortalama üretim kapasitesi 300 milyon kWh’tir.

Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ), 520 milyon avroluk bütçesi ile Mart 2015 yılında başlanan yenileme projesi ile birlikte, eski tekonolojiye sahip tesisin yerine, SIEMENS H sınıf 2 adet kombine çevrim bloğunda, Eylül 2017 itibarıyla tam kapasite emre amadeliğini sağladı. Yapılan yatırım ile verimlilik seviyesi yüzde 61’lere yükseltilerek, ülke olarak, doğal kaynak tüketiminde önemli oranda iyileştirme ve aynı zamanda enerji ithalatı faturalarında düşüş sağlandı. HEAŞ bu yatırım ile hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın yapım süresi, verimlilik ve çevresel standartları sağlama kapsamında sayılı santralleri arasında yerini aldı.

HEAŞ, 1.156 MW kurulu gücü ile 2017 yılı içerisinde yenileme projesinin tamamlanması sonrasında, enerji tedariğine katkı sağladı. Gerek stratejik konumu, gerekse yüksek güvenilirlik ve emre amadelik ile Marmara Bölgesi’nde enerji arzının güvencesi olan HEAŞ, 2018 yılında kurulu gücünü 1.220 MW’a çıkardı. 2020 yılı içindeki üretim miktarı 5,715 milyar kWh olarak gerçekleşti.

HEAŞ, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak; Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim sonrası “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

1986’dan beri Kırklareli’nin simgesi olarak faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin ilk doğal gaz kombine çevrim santrali olan HEAŞ, Türkiye enerji piyasasındaki varlığını ilerleyen yıllarda da yüksek verimlilik ve çevre duyarlılığı ile sürdürecektir.

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri

Santraller, Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınarak faaliyete geçirildi. Yeniköy Termik Santrali, her biri 210 MW gücünde 2 adet üniteden oluşmaktadır. Kemerköy Termik Santralinde ise rehabilitasyon çalışmaları kapsamında gerekli revizyonlar yapılarak 1 no’lu ünitenin kurulu gücü 210 MWe’den 232,604 MWe’ye çıkarılmış, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nezdinde 10.12.2020 tarihinde kabulü yapılmıştır. Böylece Kemerköy Termik Santrali, 1 adet 232,604 MWe ve 2 adet 210 MWe gücünde üniteden oluştu.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Santralleri, 23.12.2014 tarihinde, Limak-IC İçtaş eşit ortaklığı tarafından özelleştirme yoluyla devralındı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihalelerinden biri olarak kayıtlara geçen söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, İR:20058131, İR:10413, AR:32234 ve İR:32234 ruhsat nolu kömür sahalarının işletmesi de devralındı. Kömür üretim faaliyetleri İR:10413 no’lu ruhsat sahasında yürütülmekte olup, maden sahalarından temin edilen kömür, elektrik üretimi için tüketilmektedir.

2020 yılında Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nde satışa esas net yıllık üretim değerleri sırasıyla 2,831 ve 3,101 milyar kWh oldu. Tesislerde, emre amadeliği ve elektrik üretimini artırmaya yönelik yatırımlar yapıldı. 2017 yılında imzalanan rehabilitasyon yatırımıyla ilgili sözleşmeye, 2019 yılında verimlilik, kapasite ve çevre konularında iyileştirmeler sağlamak amacıyla başlandı. 2020 yılında Kemerköy 1 no’lu ünitede rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Diğer ünitelerin rehabilitasyon çalışmalarına 2021 yılında kesintisiz olarak devam edilecektir.

Isparta Gönen Güneş Enerji Santral

Isparta ili, Gönen ilçesinde bulunan güneş enerji santrali, toplam 5.702,48 kWp kurulu gücündedir.

Gönen GES santrali, bağımsız ve kapsamlı uluslararası sertifikasyonu, birinci işletme yılı içerisinde alabilen Türkiye’deki ilk güneş enerji santral projesi oldu.

Santralde yapılan denetimler neticesinde, performans sonucu IEC 61724 standardı referansında olup, IEC 62446-1 standardına ve diğer uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde belirtilen kriterlere uygunluğunu onaylandı.

Türkiye’nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı kapsamında desteklenen girişim ile iş birliği yapılarak, performans analizi ve uzaktan izleme sistemine geçildi.

Santral, 2017 yılı sonunda işletmeye girdi. 2018 yılı üretimi 9.6 milyon kWh, 2019 yılı üretimi 9.5 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı üretimi de 9.5 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti. 

Konya Apa Güneş Enerji Santrali

Konya ili Çumra ilçesinde bulunan güneş enerji santrali, toplam 16.339,79 kWp kurulu gücündedir.

Apa GES santrali, devreye girdiği 2019 yılı itibarıyla, yatırımı tamamlanan Türkiye’nin en büyük üçüncü lisanslı güneş enerji santralidir. Gönen GES santralinde olduğu gibi, Apa GES santralinde de kullanılan, ince-film güneş modülleri, ülkemizin değişken iklim şartlarına en uygun PV modül teknolojisi olup, merkezi tip inverter ile de üretilen enerjiyi maksimize etmek ve sürdürülebilir kılmak adına en uygun çözüm olarak tercih edildi.

Türkiye’nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı kapsamında desteklenen girişim ile iş birliği yapılarak, performans analizi ve uzaktan izleme sistemine geçildi.

2019 yılı Eylül ayında işletmeye giren santralin, devrede olduğu 3,5 aylık dönemde toplam üretimi 6.5 milyon kWh ve 2020 yılı üretimi 27.5 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti.

Buharkent Jeotermal Enerji Santrali

Aydın İli Buharkent İlçesinde bulunan Buharkent JES toplam 14,1MWm/13,77 MWe kurulu gücündedir. Santral, Eylül 2018 tarihi itibarıyla işletmeye alındı.

2020 yılındaki üretim miktarı 92.4 milyon kWh ve emre amedelik faktörü yüzde 97’nin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca Kasım 2020 tarihinde mevcut jeneratör, yerli jeneratör ile değiştirilerek ETKB kabulü yapıldı. Böylece önümüzdeki 3 yıl boyunca 0,7 cent/kwh ek yerli aksamı destekleme katkısı alınmasına hak kazanıldı.

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” madde 16 uyarınca kamuya yapılacak bilgilendirme için tıklayınız.


Enerji Dağıtımı

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.; 35 bin 501 kilometrekare alanda, 4 il, 55 ilçe, 2221 mahalle ve 636 köyde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplam 3.2 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak, altyapısını geliştirmeye devam etmektedir.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.; enerji dağıtım sektöründe gerek müşteri sayısı, gerekse arz miktarı bakımından, pazar payının yüzde 9’una sahiptir. Bu veriler ışığında, Türkiye’nin 4. Büyük dağıtım şirketi ünvanına sahip olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli hizmet verme anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

2020 yılında 11.95 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., 450 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., idari, saha operasyonları ve taşeron personelleri dahil 2400’ü aşkın personeli ile bölgesinde abonelerine sürekli ve kaliteli elektrik sağlamak için kesintisiz hizmet vermektedir.

https://www.uedas.com.tr

Kosova Elektrik Dağıtım A.Ş.

Balkanların merkezinde Avrupa’nın en genç ülkesi ünvanına sahip Kosova’da elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Kosova Elektrik Dağıtım Hizmetleri (KEDS) Kosova’nın 7 il merkezi ve 30 ilçesinde 10,887 kilometrekarelik alanda müşterilerine elektrik dağıtım hizmeti vermektedir. Elektrik dağıtımı konusunda ülke genelinde 2020 yılında 630 bin aboneye, 5.53 milyar kWh elektrik dağıtımı gerçekleştirildi. 2020 yılında müşteri memnuniyetini artırmak adına şebeke ve teknoloji yatırımları kapsamında 22,3 milyon euro tutarında yatırım hayata geçirildi. Faaliyet göstermeye başladığı 2013 yılı Mayıs ayından 2020 yıl sonuna kadar toplam 168 milyon euro yatırım başarıyla tamamlandı.

Faaliyet gösterilmeye başlanan tarihten itibaren dijitalleşmeye önem verilmiş olması neticesinde, 2020 yılı sonu itibarıyla tüm müşterilerin yüzde 12.1’i smart grid sistemine dahil edildi. 2020 yılı sonu itibarıyla, Scada sistemleri entegrasyonu tamamlandı. Bölgenin önemli sorunlarından biri olan enerji kayıpları, 2013 yılında yüzde 31 seviyesinde iken, yapılan yatırımlar ve başarılı operasyonlar neticesinde 2020 sonu itibarıyla yüzde 19.36’ya düşürüldü.

KEDS Elektrik Dağıtım Şirketi tüm abonelerine en yüksek standartlarda elektrik hizmeti vermeyi ve elektrik enerjisi ile ilgili tüm altyapı sorunlarını gidermeyi amaçlamaktadır.

https://www.keds-energy.com/

Enerji Satış ve Ticareti

Limak Enerji Ticareti, deneyimli ve eğitimli çalışma ekibi ile sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamakla kalmayıp, maksimum verimlilik ve etkinlik ilkesi ile sektörün öncü şirketleri arasında yer almaktadır. Son derece dinamik olan Türkiye enerji piyasasının gelişimine liderlik eden Limak Enerji Ticareti, sektör temsilcileri ile beraber çalışarak sektörün öncü derneklerine (ETD, EÜD, GÜYAD, DEİK vb.) ve çalışma gruplarına destek vererek gelişimin öncüleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de enerji borsasının kurulması faaliyetlerinde de aktif rol alan Limak Enerji Ticareti, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’nin kurucu ortağı ve hissedarıdır.

Limak Enerji Ticareti, gruba bağlı kömür, doğal gaz, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi farklı kaynaklara dayalı üretim varlıklarının, etkin planlanmasını ve bu kaynakların karlılığının üst seviyede olacak şekilde optimize edilmesini sağlamakta ve ilave olarak üretim tesislerine ticari anlamda ekstra kazanç sağlamak için yan hizmetler kapsamında oluşabilecek avantajları da en iyi şekilde değerlendirmektedir. Limak Enerji Ticareti, grup şirketlerinden oluşan kendi portföyü dışındaki tesislerin de işletmesini ve ticari faaliyetlerini üstlenebilmektedir.

Sürdürülebilir büyümeye önem veren Limak Enerji Ticareti A.Ş., her sene artış gösteren bir hacim ile toptan elektrik satışına devam etmektedir. Ticaret hacmini, enerji piyasasında faaliyet gösteren ticari iş ortakları ile Limak Enerji’nin kendi üretim ve perakende portföylerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapmaktadır.

Türkiye ve Avrupa’da yirmiden fazla iş ortağı ile ikili anlaşmalarla ticaret yaparak, Tezgah Üstü Piyasalar (OTC), Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da önemli bir aktör olma vizyonuna sahip Limak Enerji Ticareti, Sırbistan’da bulunan LC Electricity Trading & Supply ile birlikte Kosova’dan Türkiye’ye kadar tüm Güneydoğu Avrupa bölgesinde faaliyetlerini yaygınlaştırarak, sınır ötesi enerji ticareti hacmini artırmaktadır.

Limak Enerji Ticareti piyasa analizleri ile Limak Enerji Grubu’nun tüm ticari aktivitelerini yönetmektedir. Piyasada oluşabilecek ticari risklerin konsolide yönetiminden ve takibinden sorumlu çalışmalar yapmaktadır. Çevresel duyarlılığı olan müşterilerine karbon emisyonlarını azaltabilmeleri için yenilenebilir kaynaklarından onaylanmış karbon satışı gerçekleştirmektedir. Ayrıca, “Dengeden Sorumlu Grup” kapsamında kendi oluşturduğu 20 şirketin bulunduğu grup ile maliyet azaltımı sağlayarak tasarruf elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu süreçte grup ortaklığı yaptığı ticari şirketlere uzman operasyon ekibi ile destek vermekte ve müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutulmaktadır. Limak Enerji Ticareti, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile kazan-kazan ilkesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

www.limakenerji.com.tr 

X