İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
X
Sürdürülebilirlik Stratejisi

Sürdürülebilirlik Stratejisi

İnşaat başta olmak üzere, turizm, çimento, altyapı ve enerji yatırımları ile gıda gibi birçok sektörde faaliyetlerine devam eden Limak Şirketler Grubu, çevre ve toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda; pozitif bir etki yaratmayı hedefliyor. Tüm faaliyetlerinde “bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini riske atmadan karşılamak” ilkesiyle hareket eden, dengeli ve çevre dostu bir büyüme stratejisi izlemektedir. Tüm şirketler, faaliyette bulundukları alanlardaki değer zincirindeki çevresel zararları en aza indirip, sosyal paydaş değerinin ve toplumsal değerlerin yaratılmasını vurgulayan sürdürülebilir büyüme ilkelerini benimsemişlerdir.

Tüm paydaşların ve çalışanların beklentilerini karşılamak üzere, iki faaliyet yılını kapsayarak hazırlanan ve grubun üçüncü raporu olan “2016-2017 Limak Sürdürülebilirlik Raporu”nda, ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda hem dünya, hem de Türkiye gündemini yakından ilgilendiren gelişmeler ve bunların ışığında Limak’ın yürüttüğü faaliyetler paylaşıldı.

Küresel Raporlama Girişimi (GRI) tarafından onaylanan ve ekonomik, çevresel ve toplumsal alanlardaki faaliyetlerin; katılımcı, açık ve şeffaf yönetim ilkeleri esas alınarak paylaşıldığı rapor, aynı zamanda 2014 yılında Limak’ın imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) prensiplerine uyumla ilgili çalışmaları da içeriyor.

Sürdürülebilirlik öncelikleri belirlenirken dünyanın tercihleri de dikkate alındı. Bu kapsamda hem tüm paydaşların hem de çalışanların görüşleri doğrultusunda faaliyet gösterilen her bir sektör için geçerli olan kilit başarı göstergeleri, titiz bir çalışmayla 2015 yılında Birleşmiş Milletler öncülüğünde yayınlanan ve tüm dünya için ortak gündem olan“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SDGs) ile ilişkilendirilerek, önümüzdeki dönem yol haritası tüm sektörlerin temsilcilerinin katkı sunduğu Sürdürülebilirlik Komitesi ile belirlendi.

Limak, hem Türkiye’de hem de iş yaptığı tüm coğrafyalarda standartlara uyum sağlamayı her zaman gündeminde tutarak, sürdürülebilirlik yolunda Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

 

The Global Compact SKD Türkiye

X