Sürdürülebilirlik
Limak Sürdürülebilirlik Politikası

Limak Sürdürülebilirlik Politikası

Temel Yaklaşım

Limak Şirketler Grubu, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren, vizyonu ve misyonu çerçevesinde, kurucu değerleri ve çalışma ilkeleri ile sürdürülebilirliği esas alan bir iş anlayışına sahiptir.

Kuruluş yılı olan 1976, dünya ölçeğinde sürdürülebilirlik anlayışının ilk kez ciddiyetle ele alındığı Habitat I Konferansı ile aynı tarihe karşılık gelen Limak, organik gelişim tarihi boyunca da, gerek faaliyet alanlarının seçimi, gerekse de bu alanlardaki iş yapma tarzı ile evrensel sürdürülebilirlik esaslarına bağlı kalmaya öncelik vermiştir. 

Odaklanmış Sürdürülebilirlik Modeli


Limak’ın sürdürülebilirlik politikası da, faaliyette olduğu tüm sektörler için geçerli olan temel anlayışların bütününü temsil edecek şekilde ele alınmaktadır. Buna göre, tüm faaliyetlerinde geçerli olan iş anlayışı, günümüz küresel hedefleri ile de uyumlu olacak şekilde aşağıdaki gibi modellenmiştir.

- Sürdürülebilir Gelişim Odaklı İş Anlayışı
- İnsani Gelişim Odaklı İş Anlayışı
- Refahın Yaygınlaştırılması Odaklı İş Anlayışı
- Gezegen Odaklı İş Anlayışı
- Adil ve Paylaşımcı İş Anlayışı

Limak, sürdürülebilirlik temelli bu iş anlayışı ile kurucu değerlerini ve çalışma ilkelerini ilişkilendirerek, hedeflerinin tüm faaliyet alanlarında ve iş süreçlerinde somutlaştırılmasını sağlamıştır.

Sürdürülebilirlik Liderliği

Limak, sürdürülebilir gelişim ve kalkınmanın ancak tüm paydaşların aktif katılımı ile mümkün olabileceğine inanmaktadır.

Bu nedenle Limak, iş ortaklarından ve tüm paydaşlarından başlayarak, küresel hedefler ile uyumlu sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılması için, aktif bir rol almayı da kendisine görev addetmektedir.

Tüm işbirliklerinde, Limak değer ve ilkelerinin korunmasını esas alırken, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin de yaygınlaştırılmasına öncelik vermektedir.

Ayrıca küresel ölçekte öncü bir rol alarak, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Bill & Melinda Gates Vakfı ve UNDP ortaklığında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Etki Hızlandırıcısı (SDG Impact Accelerator) Projesi’ni de desteklemektedir.