Sektörler
Çimento
Fabrikalar
Limak Trakya Çimento

Limak Trakya Çimento

1959 yılında üretime başlayan Trakya Çimento, 2011 yılında Limak Çimento Grubu bünyesine katılmış ve 2014 yılında tamamlanan mevcut hat prekalsinasyon yatırımı, yeni klinker üretim hattı ve dik çimento öğütme hattı yatırımları ile 2,14 milyon ton klinker ve 2 milyon ton çimento üretim kapasitesine ulaşmıştır. Tesisin her iki klinker üretim hattı da, yeni nesil düşük NOx emisyon teknolojisi ile tasarlanmış ve tesis toz emisyonlarında Dünya Çevre Örgütü standartlarına ulaştırılmıştır.

2015 yıl sonu itibarıyla klinker üretimi 1,6 milyon ton/yıl, çimento üretimi ise 1,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Tesisin toplam satışları içinde Balkan ülkelerine ihracat payı yüzde yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir.

Fabrikada TS EN 197-1 kapsamında altı ayrı ürün üretilmektedir:
• CEM I 42,5 R
• CEM II/A-LL 42,5 R
• CEM I 52,5 N
• CEM II B/M(P-LL) 32,5 R
• CEM II B-LL 32,5 R
• CEN Standart Kumu – TS EN 196-1
Klinker üretim kapasitesi artışı ve modernizasyon çalışmaları kapsamında 2012 yılı 2. çeyreğinde başlatılan yatırım faaliyetleri, 2014 yılının son çeyreğinde tamamlanarak devreye alınmış ve 1.850 ton/gün üretimden 6.500 ton/gün üretime ulaşılarak yaklaşık yüzde 250 kapasite artışı sağlanmıştır. 2015 yılında optimizasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından; spesifik ısıl tüketimde yüzde 14,5; spesifik elektrik tüketiminde ise yüzde 35,2 iyileştirme sağlanmış ve karbon ayak izi önemli ölçüde küçültülmüştür.

Çimento üretiminde enerji tüketiminin düşürülmesine yönelik olarak 2014 yılı içerisinde, eski nesil bilyeli çimento değirmeni sökülmüş ve yerine saatte 180 ton çimento üretim kapasitesine sahip yeni bir dik değirmen kurulumu 2014 yılı içinde tamamlanarak devreye alınmıştır. Bu yatırım ile birlikte çimento öğütme enerjisinde yüzde
28,4 iyileştirme elde edilmiştir. Spesifik çimento üretim enerjisi 2015 yılında 93,59 kWh/ton çimento olarak gerçekleşmiş olup, bu değer küresel çimento endüstrisinde ulaşılabilecek en düşük değerler arasında yer almaktadır. Bununla beraber, 2015 yılında ise yeni 10 bin ton kapasiteli çift cidarlı çimento silosu devreye alınmıştır.
Limak Trakya Çimento Fabrikası, yeni dik farin ve çimento değirmenleri, yeni fırın torbalı filtresi, yeni nesil klinker soğutma ve filtresi, yeni kapalı klinker stokhol üniteleri, tümüyle yenilenen sosyal tesisleri ve yeşil alanları ile birlikte çevre dostu bir işletmeye dönüşmüştür.

2015 yılında var olan Entegre Yönetim Sistemi’ne (TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001: 2005 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ek olarak TS EN ISO 50001: 2013 Enerji Yönetim sistemi belgesini de alarak kapsamını genişletmiştir.

200 kadrolu personel ve 122 yüklenici çalışanı bulunan Trakya Fabrikası’nda, 2015 yılında iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim, odit, tatbikat ve benzeri uygulamalar ile iş kazaları azaltılmış, kaza sıklık oranında yüzde 12,65, gün kayıp oranında ise yüzde 9,24 iyileşme sağlanmıştır.

Limak Trakya Çimento yenilikçi yönetim anlayışı, müşteri odaklı çalışma politikası, kalite-çevre ve İSG konusundaki hassasiyeti ve yenilenen teknolojisi ile bulunduğu bölgede öncü konuma ulaşmıştır.

Bunun yanı sıra, müşteri odaklı çalışma prensibi ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda tercih edilen bir marka haline gelmiştir.

Tesiste 2016 yılı içinde, devam eden enerji verimliliği son etap yatırımlarının tamamlanması hedeflenmektedir. 200 ton/saat kapasiteli yeni dik farin değirmeninin Şubat 2016’da; çimento öğütme ünitesi v-seperatör roller-press yatırımının ise 2016 yılı Mart ayında devreye alınması planlanmaktadır.

Trakya Çimento Fabrikası 2016 yılında, tamamlanan kapasite artırım yatırımlarıyla sağlanan klinker ve çimento üretim kapasitesini, bulunduğu konum itibarıyla ortaya çıkan coğrafi avantajdan daha fazla faydalanarak, bölgede yeni başlayacak ve devam eden büyük çaplı üst ve alt yapı projelerinde değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Tesisin 2016 yılı projeksiyonunda, klinker kapasitesi kullanım oranı yüzde 75 olarak hedeflenirken; çimento satışının 1,8 milyon tonun üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Tesisin, toplam satışlar içindeki ihracat payı yüzde 7,2 olarak hedeflenmiş olup, elde edilen döviz geliri ile şirketin kur riskinin azaltılmasında önemli pay sahibi olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Tesisin performans hedefleri ve aksiyon planlarında, 2016 yılında spesifik çimento üretim enerjisinin 87,5 kWh/ton’a düşürülmesi ve alternatif hammadde kullanımında 360 tona ulaşılması yer almaktadır.