Sektörler
Çimento
Fabrikalar
Limak Trakya Çimento

Limak Trakya Çimento

1959 yılında üretime başlayan Trakya Çimento, 2011 yılında Limak Çimento Grubu bünyesine katılmıştır. 2014-2016 yıllarında tamamlanan mevcut klinker hattının modernize edilmesi, yeni klinker üretim hattı kurulumu, dik çimento öğütme hattı, roller-press ünitesi ve çimento silosu yatırımları ile birlikte, 2016 yıl sonu itibarıyla klinker üretim kapasitesi yılda 2,1 milyon tona, çimento üretim kapasitesi 2,3 milyon tona ulaşmıştır. Fabrikanın her iki klinker üretim hattı da, yeni nesil düşük NOx emisyon teknolojisi ile tasarlanmış ve fabrika toz emisyonlarında Dünya Bankası standartlarına ulaşmıştır.

Fabrikada TS EN 197-1 kapsamında dört tip ürün üretilmektedir:
• CEM I 42,5 R
• CEM II/A-LL 42,5 R
• CEM I 52,5 N
• CEM II B-LL 32,5 R

Limak Trakya Çimento tüm çimento üreticileri tarafından, üretilen çimentonun standartlara uygunluk testlerinde kullanılan ve TS EN 196-1 kapsamında bir ürün olan norm kumunun (CEN Standart Kumu- TS EN 196-1) Türkiye’deki tek üreticisi ve tedarikçisi konumundadır.

2015 yılında var olan Entegre Yönetim Sistemi’ne (TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001: 2005 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ek olarak TS EN ISO 50001: 2013 Enerji Yönetim sistemi belgesini de alarak GOLD belgesine sahip olmuştur.

Trakya Çimento Fabrikasında 206 kadrolu personel ve 111 yüklenici çalışanı bulunmaktadır. 2016 yılında iş sağlığı ve güvenliği konularında yapılan eğitim çalışmaları, denetim, tatbikatlar ile tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilinci artırılmıştır. Özellikle işletme sahasında çalışmaya yönelik olarak, saha personelinin daha etkin katılımını amaçlayan “İş Öncesi Risk Analizi”, “Uygunsuzluk Tespit Formları” ve benzeri uygulamalar ile iş kazalarından kaynaklı kayıp gün sayıları azaltılmıştır. Yıllık fiili çalışma saati değerlendirildiğinde, kaza ağırlık oranında bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında iyileşme sağlanmıştır. 2017 yılı içerisinde yapılan faaliyetler daha da arttırılarak, gün kayıplı kaza sayısının sıfıra indirgenmesi hedeflenmektedir.

2016 yılında İSG kapsamında beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı ve eğitimli olmak amacı ile 1 adet yangın söndürme acil durum tatbikatı gerçekleştirilmiş olup; 2017 yılında ise arama kurtarma, söndürme, ilkyardım, çevre kazası, tahliye konularını kapsayacak şekilde toplam 4 adet acil durum tatbikatı planlanmaktadır.

Modernizasyon çalışmaları ile birlikte, klinker üretimi günde 6.500 tona ulaşarak yaklaşık yüzde 250 kapasite artışı sağlanmıştır. Çimento üretiminde enerji tüketiminin düşürülmesine yönelik olarak yapılan yatırımlara ek olarak 2016 yılı şubat ayında 200 ton/saat kapasiteli dik farin değirmeni, mart ayında ise bilyalı değirmene v-seperatör ve roller-press üniteleri montajı yapılarak devreye alınmıştır. Optimizasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından; klinker üretiminde spesifik ısıl tüketimde yüzde 15; spesifik elektrik tüketiminde ise yüzde 35 iyileştirme sağlanmış ve karbon ayak izi önemli ölçüde küçültülmüştür.

Tümüyle yenilenen sosyal tesisleri ve yeşil alanları ile birlikte çevre dostu bir işletmeye dönüşmüştür. 2016 yılı içerisinde 650 adet fidan dikimi yapılmış olup; 2017 yılı içerisinde de 3000 adet yeni ağaç dikimi ve 10 bin metrekare daha alanın çimlendirilmesi hedeflenmektedir.

Trakya Çimento Fabrikası 2016 yılında, tamamlanan kapasite artırım yatırımlarıyla sağlanan klinker ve çimento üretim kapasitesini, konumu itibarıyla ortaya çıkan coğrafi avantajdan faydalanarak, bölgede yeni başlayacak ve devam eden büyük çaplı üst ve alt yapı projelerinde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Halihazırda Türkiye’nin global ölçekte marka projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın çimento tedariği fabrikamız tarafından sağlanmaktadır.

2016 yılında, fabrikanın toplam satışları içinde Balkan ülkelerine ihracat payı yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı içerisinde toplam satış üzerinden ihracat payının yüzde 6 seviyesine çıkarılması hedeflenirken, klinker kapasitesi kullanım oranının yüzde 98 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.