Sektörler
Çimento
Fabrikalar
Limak Balıkesir Çimento

Limak Balıkesir Çimento

1958 yılında üretime başlayan Balıkesir Çimento, 2011 yılında Limak Çimento Grubu bünyesine katılmış ve 2015 yılında tamamlanan prekalsinasyon ve dik çimento öğütme hattı yatırımları ile 1 milyon ton klinker ve 2,1 milyon ton çimento üretim kapasitesine ulaşmıştır. Fabrikanın yeni prekalsinasyon ünitesi, yeni nesil düşük NOx emisyon teknolojisi ile tasarlanmış olup; toz ve NOx emisyonlarında Dünya Bankası’nın öngördüğü standartlara ulaşılmıştır.

2016 yıl sonu itibariyla klinker üretimi 1,10 milyon ton, çimento üretimi ise 1,04 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Fabrikada dört ayrı tip ürün üretilmektedir.
• CEM I 42,5 R
• CEM II/A-M(V-LL) 42,5 R (CEM PLUS+)
• CEM IV A (P) 42,5 N
• CEM IV B (P-V) 32,5 N

2015 yılının ilk çeyreğinde tamamlanan yatırımlar ile spesifik ısıl tüketimde yüzde 7,5; spesifik elektrik tüketiminde ise yüzde 26,5 iyileştirme sağlanmış ve karbon ayak izi önemli ölçüde küçültülmüştür.

Çimento üretiminde enerji tüketiminin düşürülmesine yönelik olarak 2015 yılında kurulumu tamamlanarak devreye alınan yeni bir dik değirmen yatırımı ile birlikte çimento öğütme enerjisinde yüzde 29,4 iyileşme elde edilmiştir. Spesifik çimento üretim enerjisi 2016 yılında 30,7 kWh/ton çimento olarak gerçekleşmiş olup; bu değer küresel çimento endüstrisinde ulaşılabilecek en düşük değerler arasında yer almaktadır.

Limak Balıkesir Çimento fabrikası, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılını kapsayan Türkiye Çimento Sektörü Benchmarking çalışmasında; 81,5 kWh/ton çimento özgül enerji tüketimi ile Türkiye sıralamasında ilk üç fabrika arasında yerini almıştır.
Çevreye olan duyarlılık bilinciyle her yıl olduğu gibi 2016 yılı için de toplam 1062 adet fıstık çamı, ceviz, selvi vb. muhtelif türlerde fidan dikilmiş olup; yıl içerisinde bölgedeki inşaat temel kazısından çıkan 143 bin ton hafriyat kilinin, klinker üretiminde kullanılması ile geri dönüşüme de katkı sağlanmıştır.

178 kadrolu personel ve 70 yüklenici çalışanı bulunan Balıkesir Fabrikasında, 2016 yılında İSG, çevre ve teknik gibi konularda toplam 7.532 saat eğitim gerçekleşmiştir. Yasal olarak min. 16 saat/kişi olarak verilmesi gereken İSG eğitimi, 25 saat/kişi olarak verilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi örnekleri yaygınlaştırmak ve teşvik etmek için ödül sistemine geçilmiştir. Fabrika lojmanlarında ikamet eden personel eş ve çocuklarına Balıkesir İtfaiyesi tarafından yangına ilk müdahale ve temel yangın söndürme konularında eğitim verilerek uygulamalı tatbikat düzenlenmiştir. Fabrika işçi soyunma odaları, banyolar ve yemekhane yeni ekipmanlar ile birlikte komple yenilenerek modern bir görünüme kavuşmuştur.

2016 yılında İSG kapsamında beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı ve eğitimli olmak amacı ile 2 adet Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirilmiş olup; 2017 yılında da 2 Acil Durum Tatbikatı planlanmaktadır.

Balıkesir Çimento, sahip olduğu TS EN ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi”, TS EN ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi”, TS 18001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgelerine ilave olarak, 2016 yılı içerisinde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini de alarak Entegre Yönetim Sistemine geçmiştir.

Fabrikanın 2017 yılı projeksiyonunda klinker kapasite kullanım oranının yüzde 100’ün üzerine çıkması hedeflenirken; bölgede yapımı devam eden İzmir-İstanbul otoyol inşaatları, Balıkesir ve Bandırma bölgesindeki sanayi yatırımları ile 2017 yılı çimento satışlarının 1.050.000 tonun üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.