Sektörler
Enerji
Enerji Üretimi
İşletmedeki Termik Santraller
Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri

Santraller, Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. Yeniköy Termik Santrali, her biri 210 MW gücünde 2 adet üniteden, Kemerköy Termik Santrali ise, her biri 210 MW gücünde 3 adet üniteden oluşmaktadır.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Santralleri, 23.12.2014 tarihinde, Limak-IC İçtaş eşit ortaklığı tarafından özelleştirme yoluyla devralınmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük beş özelleştirme ihalesinden biri olarak kayıtlara geçen söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, İR:20058131, İR:10413, AR:32234 ve İR: 32234 ruhsat nolu kömür sahalarının işletmesi de devralınmıştır. Kömür üretim faaliyetleri İR: 10413 nolu ruhsat sahasında yürütülmekte, maden sahalarından temin edilen kömür, elektrik üretimi için tüketilmektedir.

2015 yılında toplam 9,3 milyon ton kömür üretilerek santrallere sevkedilmiştir. 2015 yılı Kemerköy için kapasite kullanma oranı yüzde 76, brüt üretimi 4.187 GWh, Yeniköy için sırasıyla yüzde 78 ve 2.864 GWh olarak gerçekleşmiştir.

Yenikoy Termik Santrali yıllık ortalama üretim kapasitesi 2.688.000.000 kWh, Kemerköy Termik Santrali yıllık ortalama üretim kapasitesi ise 3.683.000.000 kWh olup 2016’da ise Yeniköy ve Kemerköyde satışa esas net yıllık üretim değerleri sırasıyla 2.593 ve 3.687 milyar kWh olmuştur.

Tesislerde, emre amedeliği ve elektrik üretimini arttırmaya yönelik yatırımlar (sulu kurum üfleme sistemi gibi) ve üretimde sürekliliği sağlamaya yönelik planlı bakımlar devreye alınmıştır.

Verimlilik, kapasite, çevre konularında iyileştirmeler sağlayacak rehabilitasyon yatırımı çalışmaları devam etmektedir.