Sektörler
Enerji
Enerji Üretimi
İşletmedeki Hidroelektrik Santralleri
Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ilinde Dicle Nehri’ne bağlı Botan Çayı üzerinde kurulu olan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2011 yılında devreye alınmıştır. Toplam 280 MW kapasiteye sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 1 milyar kWh’tir.

Alkumru Hidroelektrik Santrali Projesi, 2013 yılında Uluslararası Karbon Standardı’na (VCS) uygun olarak Karbon Azaltımı Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Santralde sera gazı emisyon azaltımı yıllık 475 bin 143 ton CO₂ düzeyindedir. Proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda, Sosyal Karbon Validasyonu yaptırılmış ve proje, Sosyal Karbon Sertifikası da almıştır.