İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
X
Basın
Basında Limak
2010
Hidroelektrik enerjiye 1.3 milyar dolar yatırım yaptık

Hidroelektrik enerjiye 1.3 milyar dolar yatırım yaptık

YeşilEnerji / Haziran 2010
Siirt’teki Alkumru santralinin yılda 1milyar kWh elektrik üreteceğini açıklayan Limak Enerji Genel Müdürü Taner Ercömert, “2009 yılı sonunda işlemeye alınan Uzunçayır santralimizle birlikte işletmede olan santrallerimizin yıllık elektrik üretim kapasitesi 600 milyon kWh’e ulaşmıştır. Bugüne kadar hidroelektrik enerjiye yaptığımız yatırımların tutarı ise 1,3 milyar dolardır” diyor.

Röportaj: Kerem Kurul

Şirketiniz hakkında kısaca bilgi verdikten sonra yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

2001 yılında 2,2 MW büyüklüğündeki ÇAL HES ile enerji alanında faaliyet göstermeye başladık ve HES inşaatında kazandığımız önemli tecrübeler doğrultusunda öncelikle Hidroelektrik Santral yatırımlarına yöneldik. Hemen hemen tüm HES yatırımlarımız için ayrı bir şirket kurmaktayız. Bazı şirketlerimizin % 100 hissesi Limak Grubu’na ait iken, bazı şirketlerimizde ise % 20-50 arasında değişen oranlarda hissemiz bulunmaktadır. Enerji sektöründe portföyümüzde halen 12 adet hidroelektrik santral var ve bunların halen dördü işletmede olup sekizinin yatırımı devam ediyor. Bu yatırımları beş yıl içerisinde tamamlayıp, 1200 MW’lık kurulu güç ve yaklaşık 4 milyar kWh‘lik yıllık elektrik üretim kapasitesine ulaşacağız. En büyük HES projemiz yaklaşık 270 MW kurulu güce sahip olan Siirt’teki Alkumru HES projesi olup, yılda 1 milyar kWh‘lik saatlik üretimiyle tamamlandığında özel sektör tarafından yapılan en büyük HES’lerden biri olacaktır. Bunun dışında ise Kargı, Kirazlık, Dereköy, Bayram, gibi devam eden projelerimiz var. 2009 yılı sonunda işletmeye alınan Uzunçayır santralımızla birlikte işletmede olan santrallerimizin kurulu güç toplamı 161 MW’a, yıllık elektrik üretim kapasitesi ise 600 milyon kWh‘e ulaşmıştır. Bugüne kadar hidroelektrik enerjiye yaptığımız yatırımların tutarı ise 1,3 milyar $’a ulaşmıştır. Ayrıca 18.02.2010’da yapılan Uludağ elektrik dağıtım bölgesi özelleştirme ihalesini kazandık. Üretimdeki gücümüzü büyütürken, önemli bir dağıtım bölgesinin portföyümüze katılmasıyla üretim ve dağıtım açısından çok iyi bir sinerji oluşturmuş olduk, bunun bize sektörde büyük bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Enerji sektöründe hidroelektriğin yanında termik santral ile rüzgar, jeotermal ve güneş gibi diğer yenilenebilir enerji yatırımlarına da girmek istiyoruz..

Yenilenebilir enerji yasa taslağının mevcut haliyle meclisten geçmesinin şirketinizin ve sektörünüzün gelecek projeksiyonuna nasıl etkileri olacak?

Devletimizin Elektrik Enerjisi Piyasasındaki yol haritası olan Strateji Belgesinde kaynak kullanımında yerli kaynakların ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması hedeflenmiş olup bu hedef çerçevesinde verilmesi öngörülen teşvikleri destekliyoruz. Enerjide dışa bağımlılığın azaltımının ülke ekonomisine katkısı, gelişmiş bir ülke olma yolundaki ülkemiz için önem arz etmektedir. Yenilenebilir enerjinin bütün alanlarıyla ilgilenen ve bu kapsamda yeni yatırımları hedefleyen şirketimiz için de bu husus önemlidir ve bu kapsamdaki gelişmeler bize de yeni yatırım alanları sağlayabilecektir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması dünyada her gün dahada önem kazanan, C02 emisyonlarının azaltılması yönünde de katkı sağlayacaktır. Strateji belgesiyle, vizyonu ortaya çıkarılan enerji sektörünün önemli bir oyuncusu olarak bu kapsamda yeni yatırımlar yapmaya arzuluyuz.

Özel sektör yatırımcısı olarak siz yasanın ne şekilde meclisten geçmesini istersiniz?

Kanun değişikliği taslağında hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji için 10 yıllık,fotovoltaik ve yoğunlaştırılmış güneş enerjileri için de kademeli olarak toplamda 20 yıl süreyle , belilenen fiyatlardan alım garantileri öngörülmüştür. Biz hidroelektriğin ülkemiz için hem puant hem de baz güç olarak kullanılabilmesi özelliği ve potansiyel büyüklüğü dikkate alındığında öncelikli olarak ve enaz 10 yıl daha yüksek fiyatla teşvikinin ülke menfaatine uygun olduğunu düşünmekteyiz. YEK kanunu revizyonuyla diğer yenilenebilir enerji yatırımlarını da teşvik edici fiyatların da meclicisimizce kabulu ve yatırımları teşvik edici yeni düzenlemelerin hayatiyete geçirilmesiyle güvenilir, istikrarlı, rekabetci ve verimli işleyen bir piyasa yapısında , strateji belgesiyle belirlenen milli hedefin gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.
X