Sektörler
Limak Yatırım
Enerji

Enerji

Enerji Üretimi

Limak Enerji Grubu; enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Hidroelektrik, doğal gaz ve kömür santralleri ile hâlihazırda 3.000 MW mertebesinde olan enerji portföyünü her yıl daha da büyütmektedir.

Limak Enerji, ülkemizin orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir.

Bu çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur.       

Limak Enerji’nin işletmede olan Alkumru, Uzunçayır, Kargı, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Çal ve Kirazlık hidroelektrik santralleri ve inşa halindeki Çetin ve Gürsöğüt hidroelektrik santralleri ile grubun işletme ve inşa halindeki toplam HES kurulu gücü yaklaşık 1420 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 4,3 milyar kWh’tir.

Grup, 2018’de yapılacak büyük kapasiteli EÜAŞ hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihaleleriyle, DSİ tarafından 2018 ve sonrasında gerçekleştirilecek yine büyük kapasiteli HES ihaleleri ve diğer yandan yurt dışındaki enerji santralleri ihaleleriyle de yakından ilgilenmektedir.       

Kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarına da önem veren grup, birçok bölgede rüzgâr ve güneş enerjisi lisans başvuruları, lisanslama çalışmaları için saha ölçümleri ve ilgili faaliyetleri devam etmektedir.

Bu kapsamda, Isparta ilinde 5,7 MWp kapasiteli Isparta Gönen GES santrali 2017 yılı içerisinde devreye girmiştir. Bunun yanında, Konya ilinde, EPC ihalesi devam eden yaklaşık 15,7 MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali, yatırım programımıza alınmıştır.

2018 yılı içerisinde, Konya APA GES projesinin devreye alınmasıyla birlikte, toplam güneş santrali kurulu gücümüz, 21,4 MW büyüklüğe ulaşacaktır.

Mevcut yenilenebilir kaynaklı projeler tamamlandığında, grubun HES kurulu gücü yaklaşık 1.420 MW, yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 1.455 MW olacaktır.

Üretimdeki emre amadeliği daha güçlü hale getirmek için 2013 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz çevrim santrali olan Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne katan Limak Enerji, bu önemli tesiste santral verimliliğini en yüksek düzeye çıkarmak için yenileme çalışmaları yapmış, Eylül 2017 itibariyle tam kapasite emre amadeliği sağlamıştır.

Kaynak çeşitliliği hedefinin önemli bir ayağını da linyit ve kömür santralleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılının sonunda toplam kurulu gücü 1.050 MW olan Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri Limak-IC İçtaş Ortaklığı tarafından devralınmıştır. Limak Enerji, bu yatırıma ek olarak, baz yük ihtiyacını karşılayacak yeni lisans geliştirme ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine sürekli olarak proje geliştirmeye devam eden grubun, hâlen yapım aşamasındaki 528 MW kurulu gücünde olacak Çetin HES, 58 MW kurulu gücünde olacak Gürsöğüt HES, 14,1 MW kurulu gücünde olacak Buharkent Jeotermal Santrali ile Konya’da 15,7 MW kurulu gücünde olacak GES projeleri mevcuttur.

Santrallerin Limak hissesine düşen üretimi, 2013’de 1,3 milyar kWh iken, 2014’de 1,9 milyar kWh’e, 2015’de 2,4 milyar kWh’e, 2016’da 5 milyar kWh’e, 2017’de ise 6,5 milyar kWh’e ulaşmıştır.

 

Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ili, Aydınlar ilçesi sınırları içerisinde, Dicle Nehri’ne bağlı Botan Çayı üzerinde kurulu olan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2011 yılında devreye alınmıştır. Toplam 280 MW kapasiteye sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 1 milyar kWh olup, 2017 yılındaki üretim miktarı ise 720 milyon kWh’tir.

Alkumru Hidroelektrik Santrali Projesi, 2013 yılında Uluslararası Karbon Standardı’na (VCS) uygun olarak Karbon Azaltımı Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Santralde sera gazı emisyon azaltımı yıllık 475 bin 143 ton CO₂ düzeyindedir. Proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda, Sosyal Karbon Validasyonu yaptırılarak, Sosyal Karbon Sertifikası da alınmıştır.

 

Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elâzığ ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri’ne bağlı Peri Suyu üzerinde kurulu olan Seyrantepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2008 yılında devreye alınmıştır.

Toplam 59 MW kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 180 milyon kWh’tir. 2017 yılındaki üretim miktarı ise 64 milyon kWh’tir.

 

Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Tunceli ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri’ne bağlı Munzur Çayı üzerinde kurulu olan Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2009 yılında devreye alınmıştır.

Toplam 84 MW kurulu güce sahip olan santralın yıllık ortalama üretim kapasitesi 322 milyon kWh’tir. 2017 yılındaki üretim miktarı ise 178 milyon kWh’tir.

Uzunçayır Hidroelektrik Santrali Projesi, gönüllü piyasalardaki Uluslararası Karbon Standartları’na (VCS) uygun olarak, Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifikası kazanmıştır. Böylelikle 2019’a kadar yılda 151 bin ton VCS Karbon Kredisi oluşturma hakkına sahip olan santral, 2011 yılında proje için bölgeye yapılan sosyal yardımların değerlendirilmesi sonucunda Sosyal Karbon Validasyonu yaptırmış ve Sosyal Karbon Validasyon Sertifikası’nı da kazanmıştır. Mart 2012’de projenin sosyal karbon etiketli ilk 250 bin ton doğrulanmış karbon emisyon azaltımı gönüllü piyasalara sunulmuştur.

 

Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Ankara ili, Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde, Sakarya Nehri üzerinde bulunan Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2017 yılının Nisan ayında işletmeye alınmıştır.

Kurulu gücü 100 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 254 milyon kWh’tir. 2017 yılındaki üretim miktarı ise 107 milyon kWh’tir.

 

Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elâzığ ile Tunceli illeri sınırında, Fırat Nehri, Peri Suyu üzerinde bulunan Tatar Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 2013 yılında işletmeye alınmıştır. Kurulu gücü 131 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 421 milyon kWh’tir. 2017 yılındaki üretim miktarı ise 149 milyon kWh’tir.

Tatar Hidroelektrik Santrali’nin Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifika ve Sosyal Karbon Validasyonu çalışmaları tamamlanmıştır. 

 

Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali

Siirt ili sınırları içerisinde, Dicle Nehri, Botan Çayı üzerinde bulunan Kirazlık Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali 2013 yılında işletmeye alınmıştır.

Kurulu gücü 48 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 150 milyon kWh’tir. 2017 yılındaki üretim miktarı ise 118 milyon kWh’tir.


Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Elâzığ ili sınırları içerisinde, Fırat Nehri, Peri Suyu üzerinde bulunan Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralı 2015 yılında işletmeye alınmıştır. Kurulu gücü 130 MW olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 410 milyon kWh’tir. 2017 yılındaki üretim miktarı ise 136 milyon kWh’tir.

Pembelik Hidroelektrik Santrali’nin Uluslararası Karbon Standartları’na uygun olarak Karbon Emisyonu Azaltımı Sertifika ve Sosyal Karbon Validasyonu çalışmaları tamamlanmıştır.


Çal Hidroelektrik Santrali

Denizli ili sınırları içinde bulunmaktadır. Çal Ovası sulama tesisi ve Büyük Menderes Nehri’nden beslenmektedir.

Toplam 2,2 MW kurulu güce sahip olan santralin yıllık ortalama üretim kapasitesi 12 milyon kWh’tir.  2017 yılındaki üretim miktarı ise 1,6 milyon kWh’tir.

 

Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., 1.156 MW kurulu güç ile yıl içinde en kritik anlarda devreye girerek, enerji tedariğine katkı sağlamıştır.  Gerek stratejik konumu, gerekse yüksek güvenilirlik ve emre amadelik ile Marmara Bölgesi’nde enerji arzının güvencesi olmuş, 2017 yılındaki üretim miktarı ise 2,764 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

520 milyon avroluk bütçesi ile Mart 2015 yılında başlanan yenileme projesi ile birlikte, eski tesisin yerine, H sınıfı 2 adet kombine çevrim bloğunda, Eylül 2017 itibari ile tam kapasite emre amadeliğini sağlamıştır.  Yatırım ile verimlilik seviyesini %61’lere yükseltmiş ve böylelikle ülke olarak, doğal kaynak tüketiminde önemli oranda iyileştirme ve aynı zamanda enerji ithalatı faturamızda düşüşe sebep olmuştur. HEAŞ bu yatırım ile hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın yapım süresi, verimlilik ve çevresel standartlar kapsamında sayılı santralleri arasında yerini almıştır.

1986’dan beri Kırklareli’nin simgesi olarak faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin ilk doğalgaz kombine çevrim santrali olan HEAŞ, Türkiye enerji piyasasındaki varlığını ilerleyen yıllarda da yüksek verimlilik ve çevre duyarlılığı ile sürdürecektir.


Isparta Gönen Güneş Enerji Santral Projesi

Isparta ili, Gönen ilçesinde bulunan güneş enerji santrali, toplam 5.702,4 kWp kurulu gücündedir.

Santral, 2017 yılında işletmeye girmiş olup, yıllık üretim beklentisi 10 milyon kWh seviyesindedir.

 

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri

Santraller, Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. Yeniköy Termik Santrali, her biri 210 MW gücünde 2 adet üniteden, Kemerköy Termik Santrali ise, her biri 210 MW gücünde 3 adet üniteden oluşmaktadır.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim Santralleri, 23.12.2014 tarihinde, Limak-IC İçtaş eşit ortaklığı tarafından özelleştirme yoluyla devralınmıştır. Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihalelerinden biri olarak kayıtlara geçen söz konusu özelleştirme ihalesi kapsamında, İR:20058131, İR:10413, AR:32234 ve İR: 32234 ruhsat nolu kömür sahalarının işletmesi de devralınmıştır. Kömür üretim faaliyetleri İR: 10413 nolu ruhsat sahasında yürütülmekte olup, maden sahalarından temin edilen kömür, elektrik üretimi için tüketilmektedir.

2017 yılında Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’nde satışa esas net yıllık üretim değerleri sırasıyla 2,657 ve 3,763 milyar kWh olmuştur.

Tesislerde, emre amadeliği ve elektrik üretimini arttırmaya yönelik yatırımlar (sulu kurum üfleme sistemi gibi) ve üretimde sürekliliği sağlamaya yönelik planlı bakımlar yapılmıştır.

2018 yılında başlayacak ve verimlilik, kapasite ve çevre konularında iyileştirmeler sağlayacak rehabilitasyon yatırımıyla ilgili sözleşme 2017 yılında imzalanmıştır.


Yapım ve Planlama Aşamasındaki Santraller

 

 Çetin Barajı ve HES

Botan Çayı - Siirt

Planlanan Kurulu Güç: 528 MW

Üretim Kapasitesi: 1,4 milyar kWh

 

Gürsöğüt  Barajı ve HES

Sakarya Nehri- Ankara / Eskişehir

Planlanan Kurulu Güç: 58 MW

Üretim Kapasitesi: 300 milyon kWh

 

Konya APA Güneş Enerji Santrali Projesi

Konya - Apa

Planlanan Kurulu Güç: 15,7 MW

Üretim Kapasitesi: 27 milyon kWh


Buharkent Jeotermal Santrali

Buharkent - Aydın

Planlanan Kurulu Güç: 14,1 MW

Üretim Kapasitesi: 112,84 milyon kWh

 

Enerji Dağıtımı

 

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi’nin güneyini kapsayan hizmet sahası ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.; 35.501 kilometrekare alanda, 4 il, 55 ilçe, 2221 mahalle ve 636 köyde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da toplam 3 milyon aboneye hizmet veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., her geçen gün artan abone sayısı ile doğru orantılı olarak, altyapısını geliştirmeye devam etmektedir. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.; enerji dağıtım sektöründe gerek müşteri sayısı, gerekse arz miktarı bakımından, pazar payının yüzde 9’una sahiptir. Bu veriler ışığında Türkiye’nin 4. büyük dağıtım şirketi unvanına sahip olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli hizmet verme anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., idari, saha operasyonları ve taşeron personelleri dahil 2100’ü aşkın personeli ile bölgesinde abonelerine sürekli ve kaliteli elektrik sağlamak için kesintisiz hizmet vermektedir.

 

Kosova Elektrik Dağıtım A.Ş.

Kosova genelinde faaliyet gösteren Kosova Elektrik Dağıtım Hizmetleri (KEDS)  Kosova’nın yedi büyük kentinde bulunan yedi bölge ve 30 ilçede enerji dağıtım hizmeti vermektedir. Elektrik dağıtımı konusunda münhasır haklara sahip olan KEDS A.Ş., yaklaşık 560 bin aboneye 5 milyar kWh elektik dağıtımı yapmıştır. KEDS A.Ş., 2017 yılında  müşteri memnuniyetini artırmak için şebeke ve teknoloji yatırımları için 24 milyon Euro yatırım gerçekleştirmiştir. Faaliyet göstermeye başladığı 2013 Mayıs - 2017 dönemlerinde toplamda 103 Milyon Euroluk yatırımı başarıyla tamamlamıştır.

Bu bilgiler ışığında KEDS A.Ş., tüm Kosovalı vatandaşlara en yüksek standartlarda elektrik hizmeti vermeyi ve elektrik enerjisi ile ilgili tüm altyapı sorunlarını gidermeyi amaçlamaktadır.


Enerji Satış ve Ticareti

Limak Enerji Ticareti, deneyimli ve eğitimli çalışma ekibi ile sektörün ihtiyaç ve beklentilerini karşılamakla kalmayan Limak Enerji, maksimum verimlilik ve etkinlik ilkesi ile sektörün öncü şirketleri arasında yer almaktadır. Son derece dinamik olan Türkiye enerji piyasasının gelişimine liderlik eden Limak Enerji Ticareti, sektör temsilcileri ile beraber çalışmakta, sektör derneklerine ve çalışma gruplarına destek vererek gelişimin öncüleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de enerji borsasının kurulması faaliyetlerinde de aktif rol alan Limak Enerji Ticareti, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’nin kurucu ortağı ve hissedarıdır.

Limak Enerji Ticareti, gruba bağlı kömür, doğal gaz, güneş, hidroelektrik gibi farklı kaynaklarına dayalı üretim varlıklarının, etkin planlanmasını ve bu kaynakların karlılığının üst seviyede olacak şekilde optimize edilmesini sağlamakta, Yan Hizmetler kapsamında katkı sağlamaya devam etmekte aynı zamanda enerji üreten tesislerin ticari işletmesi konusunda da önemli tecrübesi bulunmaktadır. Limak Enerji Ticareti, kendi portföyü dışındaki tesislerin de işletmesini ve ticari faaliyetlerini üstlenmektedir.

Sürdürülebilir büyümeye önem veren Limak Enerji Ticareti A.Ş., 2017 yılı ticari işlemlerinde 7,3 milyar KWh’i aşan toptan ve perakende elektrik satış hacmine ulaşmıştır. Bu ticaret hacminin yaklaşık yarısı, Limak Enerji’nin kendi üretim portföyü dışındaki ticari iş ortaklarından tedarik ettiği enerji ile sağlanmıştır. Türkiye ve Avrupa’da 60’tan fazla ticari iş ortağı ile ikili anlaşmalarla ticaret yaparak, Tezgah Üstü Piyasalar (OTC), Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da önemli bir aktör olma vizyonu ile kurulmuş olan Limak Energy Europe, Bulgaristan merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Sırbistan’da bulunan enerji ticareti şirketi, LC Electricity Trading & Supply ile birlikte Kosova’dan Türkiye’ye kadar tüm Güneydoğu Avrupa bölgesinde faaliyetlerini yaygınlaştıran Limak Enerji Ticareti, sınır ötesi enerji ticareti hacmini artırmaktadır.

Limak Enerji Ticaret’i satış temsilcileri ile aktif şekilde perakende enerji satış faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürünleri geliştirerek, müşterilerine sabit ya da endeksli enerji satışı yanı sıra, spot elektrik piyasasına erişim de sağlamaktadır. Çevresel duyarlılığı olan müşterilerine karbon emisyonlarını azaltabilmeleri için yenilenebilir kaynaklarından onaylanmış karbon satışı gerçekleştirmektedir. Uzman operasyon ekibi ile satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutulmaktadır. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile kazan-kazan ilkesini benimsemiştir.

www.limakenerji.com.tr