Sektörler
Altyapı ve Enerji Yatırımları
Enerji

Enerji

Enerji Üretimi

Limak Enerji, ülkemizin orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5 bin MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir.

Bu çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında kapsamlı HES yatırımları mevcuttur.

Limak Enerji’nin hali hazırda işletmede olan Alkumru, Uzunçayır, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Çal ve Kirazlık hidroelektrik santralleri ve inşa halindeki Kargı Hidroelektrik Santrali ile grubun işletme ve inşa halindeki toplam HES kurulu gücü yaklaşık 850 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 3 milyar kWh’dır.

Ayrıca grup, 2016 ve 2017 yıllarında yapılacak olan büyük kapasiteli EÜAŞ hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihaleleri, DSİ tarafından 2016 ve sonrasında
gerçekleştirilecek büyük kapasiteli HES ihaleleri ve diğer yandan yurt dışındaki enerji ihaleleri ile yakından ilgilenmektedir.

Kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına da önem veren grubun, birçok bölgede rüzgar ve güneş enerjisi lisans başvuruları, lisanslama
çalışmaları için saha ölçümleri ve diğer faaliyetleri devam etmektedir.

Bu kapsamda 2015 Ocak ayında yapılan ihalede Konya 1 bölgesinde güneş enerjisi yatırımı amaçlı 13,1 MW kapasite almaya hak kazanmıştır.

Üretimdeki emre amadeliği daha güçlü hale getirmek için 2013 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz çevrim santrali olan 1.186 MW kurulu gücündeki Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne katan Limak Enerji, bu önemli tesiste santral verimliliğini en yüksek düzeye çıkaracak yatırım çalışmalarına hızla başlamıştır.

Kaynak çeşitliliği hedefinin önemli bir ayağını da linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılının sonunda toplam kurulu gücü 1.065 MW olan
Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri Limak-IC İçtaş Ortaklığı tarafından devralınmıştır. Limak Enerji, bu yatırıma ek olarak, baz yük ihtiyacını karşılayacak yeni lisans
geliştirme ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine sürekli olarak proje geliştirmeye devam eden grubun, halen yapım aşamasındaki 100 MW kurulu gücünde olacak Kargı HES ve
15 MW kurulu gücünde olacak Buharkent Jeotermal Santrali mevcuttur.

Santrallerin Limak hissesine düşen üretimi, 2013’de 1,3 milyar kWh iken, 2014’de 1,9 milyar kWh’e , 2015’de ise 2,4 milyar kWh’e ulaşmıştır.

İşletmedeki Hidroelektrik Santralleri

İşletmedeki Doğal Gaz Santralleri

İşletmedeki Termik Santraller

Yapım Aşamasındaki Santraller

Enerji Dağıtımı

Akdeniz, Boğaziçi, Çamlıbel, Uludağ ve yurt dışında Kosova elektrik dağıtım şirketleri ile yurt içi ve dışında 11 milyon aboneye 52 milyar kWh’in üzerinde elektrik dağıtımı yapılmaktadır. Bu hizmetleri sonucunda şirketimiz ve ortakları Türkiye’nin en büyük özel elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi olurken, dünyanın da en büyük elektrik dağıtım şirketleri arasında yer almaktadır.

Dağıtım şirketlerimiz; sürdürülebilirlik, verimlilik ve müşteri memnuniyeti ekseninde kesintisiz, hızlı ve güvenilir hizmet prensipleri ile faaliyet göstermektedir. Bu amaçla işletmelerin yanı sıra, çağrı merkezleriyle 7 gün 24 saat hizmet sunmakta, mobil ve online kanallarla da işlem yapılabilmektedir. Master plan ve şebeke modellemesi çalışmaları, yatırım dağıtım altyapısı, modern teknolojiden faydalanarak müşteri ihtiyaçlarına uygun yapılmaktadır. 2015 yılı sonunda dağıtım şirketlerine ait tüm operasyon süreçleri bilgi teknolojileri aracılığıyla tek merkezden yönetilecektir.

Şirketlerimizde şeffaf ve yerinden yönetim anlayışıyla, hizmet kalitesinde süreklilik ve kaynakların etkin yönetimi amacıyla bilgi teknolojilerine önemli yatırımlar yapılmaktadır.

Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlarla, emek yoğun bir yapıdan, teknoloji yoğun bir yapıya doğru bir dönüşüm sağlanacaktır. Bu dönüşüm, müşterilere daha kaliteli hizmeti daha düşük maliyetlerle sunmayı sağlayacaktır.

Hizmet ve müşteri memnuniyeti, kapasite ve ekonomik göstergeler çerçevesinde liderliği elinde bulunduran Akdeniz, Boğaziçi, Çamlıbel ve Uludağ elektrik dağıtım şirketleri Ocak 2013 itibarıyla ayrı tüzel kişiliklerde, perakende satış şirketlerini kurmuşlardır.

2015 yılı sonrasında tüm abonelerin serbest tüketici niteliği kazanacak olması nedeniyle şirketler, değişimi yönetmek amacıyla teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarını hızla hayata geçirmektedir.

Dağıtım faaliyetlerimizde temel öncelik, dağıtım ve perakende satış alanındaki öncü konumumuzu korumak ve geliştirmektir.

Sosyal sorumluluk anlayışımız gereği, dağıtım ve perakende şirketleri pek çok iletişim projesi gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların bazıları sadece elektrik sektörü içinde
değil, genel iletişim çalışmaları içinde de önemli başarılar kazanmıştır. Örneğin, “Şehrin Işıkları” ulusal fotoğraf yarışmasıyla Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin düzenlediği HİÇ (Halkla İlişkiler Çalışmaları) ödülüne layık görülmüştür. Buna ilave olarak “Sevgi Yolu”, “Kardeşim Üşümesin” ve “Bi kitap” projeleri ile eğitim alanında sosyal sorumluluk projeleri yürütülmüştür.

Özelleştirmeyle birlikte, elektrik dağıtımı konusunda artan beklentileri karşılayabilmek için projeler üretilmektedir. Her perşembe günü müşterilerin istek ve taleplerini dinlemek üzere UEDAŞ merkezinde halk günleri yapılmaktadır. Müşterilerimizin hizmetlerimize verdiği tepkileri ölçmek için düzenlenen halk günlerinde müşteriler, talep ve sıkıntılarını doğrudan şirket genel müdürüne anlatabilmektedir. Bu uygulama, müşterilerimize yakın olmak ve eksikliklerin kavranıp giderilmesi yönünde faydalı olmaktadır.

Eğitime destek çalışmalarımız kapsamında, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda “UEDAŞ Sınıfı” açılışı gerçekleştirildi. Bursaspor ve Balıkesirspor gibi spor kulüplerine destek sağlanmış; enerji temalı sporlardan Bursa Bisiklet Festivali’ne ana sponsor ve Güney Marmara Off Road yarışlarında Bursa takımının sponsoru olunmuştur. Ayrıca Şehrin Işıkları ve Uludağ Elektrik Tiyatro Topluluğu ile sanata desteğe devam edilmektedir.

Enerji Satış ve Ticareti

Limak Enerji Grubu, Türkiye elektrik sektörünün dört ana iş kolu olan üretim, ticaret, perakende satış ve dağıtım alanlarında faaliyet gösteren, en büyük enerji gruplarından birisidir. Birbirleriyle bütünleşik ve aynı zamanda kendine has dinamikleri bulunan bu iş kollarında sahip olduğu bilgi birikimi, deneyimli personeli ve hızlı karar alabilen yönetim anlayışı sayesinde, rekabet koşullarına uyum sağlayan Limak Enerji, tüm paydaşlarına ve topluma katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Son derece dinamik olan Türkiye enerji piyasasının gelişimine liderlik eden Limak Enerji, tüm sektör temsilcileri ile beraber çalışmakta, sektörel derneklere ve çalışma gruplarına destek vererek gelişimin öncüleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de enerji borsasının kurulması faaliyetlerinde de aktif rol alan Limak Enerji, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’nin kurucu ortağı ve hissedarıdır.

Hidroelektrik, rüzgar, doğal gaz ve kömür gibi farklı kaynaklardan enerji üreten tesislerin ticari işletmesi konusunda önemli tecrübesi bulunan Limak Enerji, sahip olduğu yaklaşık 3.000 MW kapasiteli üretim tesislerine ek olarak, diğer üretim ve ticaret şirketlerinin de içinde bulunduğu büyük bir dengeleme grubunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Üretim portföyüne her yıl yeni tesisler ekleyen ve bu kapsamda yenilenebilir enerji projelerine öncelik veren Limak Enerji, santral işletme anlaşmaları kapsamında, kendi portföyü dışındaki tesislerin de işletmesini ve ticari faaliyetlerini üstlenmektedir.

Sürdürülebilir büyümeye önem veren Limak Enerji, 2015 yılında ticari işlemlerini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 100 büyüterek, 6 milyar kWh’i aşan toptan ve perakende elektrik satış hacmine ulaşmıştır. Bu ticaret hacminin yaklaşık yarısı, Limak Enerji’nin kendi üretim portföyü dışındaki ticari iş ortaklarından tedarik ettiği enerji ile sağlanmıştır. Türkiye ve Avrupa’da 60’tan fazla ticari iş ortağı ile ikili anlaşmalar kapsamında ticaret yapan Limak Enerji, Tezgah Üstü Piyasalar (OTC), Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Ticaret grubu uluslar arası karbon piyasalarında karbon ticareti de gerçekleştirmektedir.

Üretim portföyüne Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin eklenmesiyle birlikte büyük bir doğal gaz tüketicisi haline gelen Limak Enerji, LNG ithalat lisansı da alarak, doğal gaz piyasasında oluşabilecek fırsatları yakından takip etmeye başlamıştır. Limak Enerji Ticareti, grubun bünyesinde yer alan kömür, doğal gaz, hidroelektrik gibi üretim kaynaklarına dayalı üretim varlıklarının, etkin planlanmasını ve bu kaynakların karlılığı en üst seviyede olacak şekilde optimize edilmesini sağlamaktadır.

Limak Enerji, sahip olduğu ve işlettiği üretim varlıklarıyla ülkemiz elektrik kalitesinin artırılabilmesi için, Yan Hizmetler kapsamında da katkı sağlamaya devam etmektedir.

Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da önemli bir aktör olma vizyonunu gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan Limak Energy Europe, Bulgaristan merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Romanya’daki ticari kayıt işlemlerinin tamamlanmasını takiben Limak Energy Europe bu ülkede de aktif olarak ticari faaliyetlerine başlayacaktır. Sırbistan’da kurulan yeni enerji ticareti şirketi, LC Electricity Trading & Supply ile birlikte Kosova’dan Türkiye’ye kadar tüm Güneydoğu Avrupa bölgesinde faaliyetlerini yaygınlaştıran Limak Enerji, sınır ötesi enerji ticareti hacmini artırmaktadır.

Yakın bir zamanda Arnavutluk’ta da yapılanacak olan Limak Enerji, bölgede yapacağı yeni yatırımlar ile Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirmeyi planlamaktadır.

Limak Enerji, İstanbul ve Ankara’da bulunan merkez satış ekibi ve diğer bölgelerdeki temsilcilikleri ile Türkiye’nin tamamında perakende enerji satış faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürünleri geliştiren Limak Enerji, müşterilerine sabit ya da endeksli enerji satışı yanı sıra, spot elektrik piyasasına erişim de sağlamaktadır. Çevresel duyarlılığı olan müşterilerine karbon emisyonlarını azaltabilmeleri için yenilenebilir üretim kaynaklarından onaylanmış karbon satışı da
gerçekleştirmektedir. Uzman operasyon ekibi ve online işlemler merkezi sayesinde, satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutulmaktadır. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve kazan-kazan ilkesini benimserken, perakende satış portföyünü sürekli genişletmektedir.

Limak Enerji Grubu, satış, ticaret, dağıtım ve üretim faaliyetlerinde sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda yurt içinde ve aynı zamanda küresel bir oyuncu olma hedefi ile yurt dışında istikrarlı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.