Sektörler
Limak Yatırım
Enerji

Enerji

Enerji Üretimi

Limak Enerji Grubu; enerji üretimi, dağıtımı, satış ve ticareti alanlarında faaliyet göstermektedir. Hidroelektrik, doğal gaz ve kömür santralleri ile halihazırda 3.000 MW mertebesinde olan enerji portföyünü her yıl daha da büyütmektedir.

Limak Enerji, ülkemizin orta ve uzun vadeli enerji arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, kaynak çeşitliliğine dayalı enerji üretimi yatırımları yapmakta ve uzun vadeli iş planları çerçevesinde 5.000 MW kurulu güç hedefine doğru ilerlemektedir.

Bu çerçevede, arz güvenliğinin sağlanmasında büyük öneme sahip yenilenebilir enerji alanında büyük üretim kapasiteli HES yatırımları mevcuttur.

Limak Enerji’nin işletmede olan Alkumru, Uzunçayır, Seyrantepe, Pembelik, Tatar, Çal ve Kirazlık hidroelektrik santralleri ve inşa halindeki Kargı Hidroelektrik Santrali ile grubun işletme ve inşa halindeki toplam HES kurulu gücü yaklaşık 850 MW, toplam yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 2.7 milyar kWh’dır.


Yurt içi ve yurt dışındaki enerji ihaleleri ile yakından ilgilenen grup, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına da önem vermektedir. Grubun, birçok bölgede rüzgar ve güneş enerjisi lisans başvuruları, lisanslama çalışmaları için saha ölçümleri ve ilgili faaliyetleri devam etmektedir.

Bu kapsamda halen güneş enerjisi yatırımı amaçlı 13,1 MW ve 5 MW kapasiteli 2 adet güneş santralıyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Mevcut yenilenebilir kaynaklı projeler tamamlandığında, grubun HES kurulu gücü yaklaşık 900 MW, yenilenebilir enerji kurulu gücü ise 930 MW olacaktır.

Üretimdeki emre amadeliği daha güçlü hale getirmek için 2013 yılında Türkiye’nin ilk doğal gaz çevrim santrali olan 1.186 MW kurulu gücündeki Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni portföyüne katan Limak Enerji, bu önemli tesiste santral verimliliğini en yüksek düzeye çıkaracak yatırım çalışmalarına hızla başlamıştır.

Kaynak çeşitliliği hedefinin önemli bir ayağını da linyit ve ithal kömür santralleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılının sonunda toplam kurulu gücü 1.065 MW olan Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri Limak-IC İçtaş Ortaklığı tarafından devralınmıştır. Limak Enerji, bu yatırıma ek olarak, baz yük ihtiyacını karşılayacak yeni lisans geliştirme ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine sürekli olarak proje geliştirmeye devam eden grubun, halen yapım aşamasındaki 100 MW kurulu gücünde olacak Kargı HES ve 15 MW kurulu gücünde olacak Buharkent Jeotermal Santrali ile 2016’da ihalesini kazanmış olduğu 56 MW kurulu gücündeki Gürsöğüt Barajı ve HES projesi mevcuttur.

Santrallerin Limak hissesine düşen üretimi, 2013’de 1,3 milyar kWh iken, 2014’de 1,9 milyar kWh’e, 2015’de 2,4 milyar kWh’e, 2016’da ise 5 milyar kWh’e ulaşmıştır. Alkumru ve Kirazlık hidroelektrik santrallerinde 2016’da 933.6 milyon kWh ve 169.6 milyon kWh’le, işletmedeki 7 HES’in yıllık üretim toplamında ise yine 2016’da 2 milyar kWh’le yeni yıllık üretim rekorlarına ulaşılmıştır.

İşletmedeki Hidroelektrik Santralleri

İşletmedeki Doğal Gaz Santralleri

İşletmedeki Termik Santraller

Yapım ve Planlama Aşamasındaki Santraller

Enerji Dağıtımı

Yurt içinde Uludağ ve yurt dışında Kosova elektrik dağıtım şirketleri ile toplam 3,5 milyon aboneye 16.5 milyar kWh’in üzerinde elektrik dağıtımı yapılmaktadır.

Dağıtım şirketleri; sürdürülebilirlik, verimlilik ve müşteri memnuniyeti ekseninde; kesintisiz, hızlı ve güvenilir hizmet prensipleri ile faaliyet göstermektedir. Bu amaçla işletmelerin yanı sıra, çağrı merkezleriyle 7 gün 24 saat hizmet sunmakta, mobil ve online kanallarla da işlem yapılabilmektedir. Master plan ve şebeke modellemesi çalışmaları, yatırım dağıtım altyapısı, modern teknolojiden faydalanarak müşteri ihtiyaçlarına uygun yapılmaktadır.

Entegre Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2014 yılının ikinci yarısında başlatılan SCADA projesinin ilk fazı 2016 yılında tamamladı. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerini kapsayan proje ile tüm ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetlerini ilgili bölgeye gitmeden 24 saat kesintisiz gerçekleştirmek mümkün olabilecektir. SCADA/DMS projesi ile birlikte, abonelere kesintisiz ve daha kaliteli enerji arzı sağlanacaktır.

Şirketlerde şeffaf ve yerinden yönetim anlayışıyla, hizmet kalitesinde süreklilik ve kaynakların etkin yönetimi amacıyla bilgi teknolojilerine önemli yatırımlar yapılmaktadır.

Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlarla, emek yoğun bir yapıdan, teknoloji yoğun bir yapıya doğru dönüşüm sağlanacaktır. Bu dönüşüm, müşterilere daha kaliteli hizmeti daha düşük maliyetlerle sunmayı sağlayacaktır.

Hizmet ve müşteri memnuniyeti, kapasite ve ekonomik göstergeler çerçevesinde liderliği elinde bulunduran Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi (UEDAŞ), Ocak 2013 itibarıyla ayrı tüzel kişilikte, perakende satış şirketini kurmuştur.

UEDAŞ, bölgede yaşayan 3 milyona yakın müşteriye, şehir merkezinden en uzak ilçelere, hatta o ilçenin en uzak köyüne kadar aynı kalitede dağıtım hizmeti vermek için çalışmalar yapmaktadır.

Müşterilerin her türlü talebine en kısa zamanda yazılı ve sözlü dönüş için, çağrı merkezi hizmet kalitesi yükseltilmektedir. Mobil cihazlardan erişilebilen uygulama ile, müşteriler arıza kaydı oluşturabilmekte ve planlı kesintiler hakkında detaylı bilgi elde edebilmektedir. Planlı Kesintiler menüsünden ise, yenileme çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerden 48 saat öncesinde haberdar olunabilmektedir. Uygulamayı kullanan müşteriler, planlı ve anlık kesintileri görebilirken, çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcisine bağlanarak, canlı destek alabilme imkanına da sahip olmaktadır. Mobil uygulama yüklenme sayısı 10 bin civarındadır.

Dağıtım faaliyetlerinde temel öncelik, dağıtım ve perakende satış alanındaki öncü konumu korumak ve geliştirmektir.

UEDAŞ olarak planlanan kapasite artışları ve genişleme yatırımları ile birlikte ciddi oranda can ve mal güvenliği ihlalleri ortadan kaldırılacak ve tedarik sürekliliği sağlayacak yatırımlara hız verilecektir. Bu kapsamda yıllardır yatırım görmeyen mahallelerin şebekesinin yenilenmesiyle, hem daha estetik bir görünüm sağlanacak hem de Alçak Gerilim seviyesinde oluşan arızalar minimum seviyeye indirilecektir. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin belirlemiş olduğu kentsel dönüşüm alanında yapılmakta olan yeni konutların enerji taleplerini karşılamak ve görüntü estetiğini sağlamak amacıyla bölgede yatırımlar yapılacaktır.

Türkiye’nin kuş cenneti Manyas’ın da içinde bulunduğu Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Yalova’nın elektrik dağıtımını üstlenen UEDAŞ, doğaya ve çevreye olan saygı çerçevesinde 2017 yılı itibarıyla yapılacak olan tüm enerji nakil hatlarına, askı tipi izolatör yapma zorunluluğu getirmiştir. Bu sistem sayesinde, leyleklerin elektrik tellerine çarparak akıma kapılmaları yüksek oranda önlenmiş olacaktır.

Sosyal sorumluluk anlayışı gereği, dağıtım ve perakende şirketleri pek çok iletişim projesi gerçekleştirmektedir. Bu çalışmaların bazıları sadece elektrik sektörü içinde değil, genel iletişim çalışmaları içinde de önemli başarılar kazanmıştır. Hizmet verdiği alanlarda teknik başarıları ve sosyal sorumluluk projeleri marka değerini arttıran UEDAŞ, 7. Enerji Zirvesi’nde ‘Altın Voltaj’ sosyal sorumluluk ödülüne layık görülmüştür.

Enerji Satış ve Ticareti

Limak Enerji Grubu, Türkiye elektrik sektörünün dört ana iş kolu olan üretim, ticaret, perakende satış ve dağıtım alanlarında faaliyet gösteren, en büyük enerji gruplarından birisidir. Birbirleriyle bütünleşik ve aynı zamanda kendine has dinamikleri bulunan bu iş kollarında sahip olduğu bilgi birikimi, deneyimli personeli ve hızlı karar alabilen yönetim anlayışı sayesinde, rekabet koşullarına uyum sağlayan Limak Enerji, tüm paydaşlarına ve topluma katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Son derece dinamik olan Türkiye enerji piyasasının gelişimine liderlik eden Limak Enerji, tüm sektör temsilcileri ile beraber çalışmakta, sektörel derneklere ve çalışma gruplarına destek vererek gelişimin öncüleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de enerji borsasının kurulması faaliyetlerinde de aktif rol alan Limak Enerji, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)’nin kurucu ortağı ve hissedarıdır.

Hidroelektrik, rüzgar, doğal gaz ve kömür gibi farklı kaynaklardan enerji üreten tesislerin ticari işletmesi konusunda önemli tecrübesi bulunan Limak Enerji, sahip olduğu yaklaşık 3.000 MW kapasiteli üretim tesislerine ek olarak, diğer üretim ve ticaret şirketlerinin de içinde bulunduğu 5.700 MW büyüklüğünde Türkiye’nin en büyük dengeleme gruplarından birinin yönetimini gerçekleştirmektedir. Üretim portföyüne her yıl yeni tesisler ekleyen ve bu kapsamda yenilenebilir enerji projelerine öncelik veren Limak Enerji, santral işletme anlaşmaları kapsamında, kendi portföyü dışındaki tesislerin de işletmesini ve ticari faaliyetlerini üstlenmektedir.

Sürdürülebilir büyümeye önem veren Limak Enerji Ticareti A.Ş., 2016 yılı ticari işlemlerinde 7 milyar kWh’i aşan toptan ve perakende elektrik satış hacmine ulaşmıştır. Bu ticaret hacminin yaklaşık yarısı, Limak Enerji’nin kendi üretim portföyü dışındaki ticari iş ortaklarından tedarik ettiği enerji ile sağlanmıştır. Türkiye ve Avrupa’da 60’tan fazla ticari iş ortağı ile ikili anlaşmalar kapsamında ticaret yapan Limak Enerji, Tezgah Üstü Piyasalar (OTC), Gün Öncesi Piyasası, Gün İçi Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda aktif olarak faaliyet göstermektedir. Ticaret grubu uluslararası karbon piyasalarında karbon ticareti de gerçekleştirmektedir.

Üretim portföyüne Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin eklenmesiyle birlikte büyük bir doğal gaz tüketicisi haline gelen Limak Enerji, LNG ithalat lisansı da alarak, doğal gaz piyasasında oluşabilecek fırsatları yakından takip etmeye başlamıştır. Limak Enerji Ticareti, grubun bünyesinde yer alan kömür, doğal gaz, hidroelektrik gibi üretim kaynaklarına dayalı üretim varlıklarının, etkin planlanmasını ve bu kaynakların karlılığı en üst seviyede olacak şekilde optimize edilmesini sağlamaktadır.

Limak Enerji, sahip olduğu ve işlettiği üretim varlıklarıyla ülkemiz elektrik kalitesinin artırılabilmesi için, Yan Hizmetler kapsamında da katkı sağlamaya devam etmektedir.

Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da önemli bir aktör olma hedefini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan Limak Energy Europe, Bulgaristan merkezli olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Romanya’daki ticari kayıt işlemlerinin tamamlanmasını takiben Limak Energy Europe bu ülkede de aktif olarak ticari faaliyetlerine başlayacaktır. Sırbistan’da kurulan yeni enerji
ticareti şirketi, LC Electricity Trading & Supply ile birlikte Kosova’dan Türkiye’ye kadar tüm Güneydoğu Avrupa bölgesinde faaliyetlerini yaygınlaştıran Limak Enerji, sınır ötesi enerji ticareti hacmini artırmaktadır. LC Electricity Trading & Supply 2016 senesinde 2015 satış hacmine göre yüzde 300 büyüme sağlamış, ülke geneline yaklaşık 200 GWh’lik enerji tedariği sağlamıştır. Yakın bir zamanda Limak Enerji, bölge piyasasında daha aktif bir şekilde rol alarak, Avrupa’daki konumunu daha da güçlendirmeyi planlamaktadır.

Limak Enerji, İstanbul ve Ankara’da bulunan merkez satış ekibi ve diğer bölgelerdeki temsilcilikleri ile Türkiye’nin tamamında perakende enerji satış faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürünleri geliştiren Limak Enerji, müşterilerine sabit ya da endeksli enerji satışı yanı sıra, spot elektrik piyasasına erişim de sağlamaktadır. Çevresel duyarlılığı olan müşterilerine karbon emisyonlarını azaltabilmeleri için yenilenebilir üretim kaynaklarından onaylanmış karbon satışı da gerçekleştirmektedir. Uzman operasyon ekibi ve online işlemler merkezi sayesinde, satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutulmaktadır. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve kazan-kazan ilkesini benimserken, perakende satış portföyünü sürekli genişletmektedir.

Limak Enerji Grubu, satış, ticaret, dağıtım ve üretim faaliyetlerinde sürdürülebilir büyümeyi hedeflemekte ve bu doğrultuda yurt içinde ve aynı zamanda küresel bir oyuncu olma hedefi ile yurt dışında istikrarlı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.